Jesse Eskelinen: Brändäyksen trendit 2020-luvulla

Toisessa blogitekstissämme Heimon markkinointipäällikkö Jesse kertoo havaintojaan pian koittavasta 2020-luvusta ja erityisesti brändäyksen trendeistä, joiden on ennustettu nousevan pinnalle lähivuosina. Jesse tutki aihetta osana opinnäytetyötään. 1.    Ympäristökysymykset ja arvot 2020-luvulla huolen ympäristöstä ja maapallomme tilanteesta ennustetaan kasvavan entisestään ja johtavan myös konkreettisiin toimenpiteisiin. Taloudellisen tiedotustoimisto TAT:n ja T-Media Oy:n yhteistyössä toteuttaman Kansan arvot 2018-kyselyn mukaan peräti 95% 15-74-vuotiaista suomalaisista kokee…

Eetu Kamppuri: Asiakasarvoa sisältöstrategian keinoin

Heimo Films tahtoo tarjota hyödyllistä ja kiinnostavaa sisältöä bloginsa kautta. Blogipelin avaa asiakkuuspäällikkömme Eetu, joka on perehtynyt siihen, miten asiakkaalle luotu arvo saadaan huomioitua osana sisältöstrategiaa. Nuorelle aloittavalle yritykselle on tärkeää pystyä viestimään omaa asiakaslupausta ja filosofiaa tehokkaasti. Tämän lisäksi markkinoinnin ja viestinnän sisällöt seuraavat tarkkaan haluttua brändimielikuvaa. Brändäyksen tehtävänä on luoda suuntaviivat markkinoinnille ja viestinnälle, mutta tämä yksistään ei kuitenkaan riitä, sillä toteutuksen tulee olla hyvin organisoitua.   Sisältöstrategian…