Somemainonta – Saavuta videoilla tuloksia somessa – Heimo Films

Heimo Films

SOMEMAINONTA

Somemainonta auttaa lunastamaan videoidesi täyden potentiaalin

Kun starttaamme yhteistyötä, temme kaikkemme, että sinä saavutat videoilla aitoa, mitattavaa hyötyä. Tämän vuoksi tarjoamme myös somemainonnan palvelua. Näin uusi hieno video tavoittaa ansaitsemansa silmäparit, aktivoi, ja auttaa sinua kohti niitä tavoitteita, jotka ovat liiketoiminnassasi avainasemassa. Toteutamme sekä konversio- että brändikampanjat haluttuihin kanaviin!

Somemainonta moninkertaistaa oikein tehtynä siihen sijoitetun rahan.
somemainonta konversiokampanja
KONVERSIOKAMPANJA
 • 1 kanava (esim. Meta eli Facebook + Instagram) 600 € / kk
 • 2 kanavaa 1 100 € / kk
 • 3 kanavaa 1 500 € / kk
 • 4 kanavaa 1 900 € / kk

Konversiokampanja voidaan toteuttaa 1 kk kerrallaan, toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Se soveltuu sekä rekrykampanjaan että liidi- / asiakashankintakampanjaan.

Konversiokampanjassa asetetaan yksittäinen selkeä tavoite, kuten liidit tai työhakemukset, joiden toteutumista seurataan ja perusteella kampanjaa optimoidaan. Se eroaakin brändikampanjasta siten, että siinä on selkeämmin seurattava tulos.

Toteutuksen sisältö:
 • Mainosten tekstien kirjoittaminen – mainoksissa käytettävät otsikot ja muut kuvaustekstit. Teksteistä toteutetaan useampi variaatio, jotta saadaan enemmän tietoa, minkälainen viestintä on toiminut parhaiten.

 • Kampanjan asettaminen – kampanjan asettamiseen liittyvät toimenpiteet, kuten kohderyhmän asettamisen, budjetin käyttöön liittyvät asetukset, mainoksen sijoittelut sekä UTM-parametrit kampanjan seurantaan. Paketti sisältää myös uudelleenmarkkinoinnin asettamisen, jos se koetaan hyvänä ratkaisuna kyseiseen kampanjaan.

 • Mainonnan optimointi – seuraamme, mitkä asiat mainonnassa toimivat ja mitkä eivät. Näiden pohjalta kampanjaan tehdään aktiivisesti muutoksia ja testejä, jotta mainoksen asetuksissa löydetään tavoitteisiin nähden optimaalinen tila.

 • Tulosten raportointi – raportoimme mainonnan tuloksista ja tärkeistä huomioista helposti ymmärrettävässä ja selkeässä muodossa jossa keskiössä ovat somemainonnalla saavutetut tulokset.
Pyydä tarjous →
somemainonta brändikampanja
BRÄNDIKAMPANJA (min. 6kk)
 • 1 kanava 500 € / kk
 • 2 kanavaa 900 € / kk
 • 3 kanavaa 1 300 € / kk
 

Brändikampanjaa ei lähtökohtaisesti toteuteta lyhyempänä kuin 6 kk mittaisena, jotta haluttu brändivaikutus ehditään saada aikaan.

Brändikampanjalla tavoitellaan maksimaalista näkyvyyttä, huomiota ja tunnettuuden kasvattamista halutuissa kohderyhmissä somemainonnan kautta. Se  soveltuu sekä työnantajabrändi-kampanjaan että yleiseen brändi- tai lanseerauskampanjaan. Brändikampanjan tulokset eivät realisoidu heti, vaan tavoitteena ovat pidempiaikaiset vaikutukset ja muistijäljen vahvistuminen.

Toteutuksen sisältö:
 • Mainosten tekstien kirjoittaminen – mainoksissa käytettävät otsikot ja muut kuvaustekstit.

 • Kampanjan asettaminen – kampanjan asettamiseen liittyvät toimenpiteet, kuten kohderyhmän asettamisen, budjetin käyttöön liittyvät asetukset, mainoksen sijoittelut sekä UTM-parametrit kampanjan seurantaan.

 • Mainonnan optimointi – seuraamme, mitkä asiat mainonnassa toimivat ja mitkä eivät. Näiden pohjalta kampanjan asetuksiin tehdään muutoksia tavoittavuuden parantamiseksi, kohderyhmän tarkentamiseksi ja/tai näyttökertakohtaisen hinnan alentamiseksi.

 • Tulosten raportointi – raportoimme mainonnan tuloksista ja tärkeistä huomioista helposti ymmärrettävässä ja selkeässä muodossa jossa keskiössä ovat somemainonnalla saavutetut tulokset.

Pyydä tarjous →

Huom! Hinnat kattavat työn osuuden, eivätkä siis sisällä mediabudjettia, eli rahaa, joka käytetään itse mainontaan. Somemainonnan mediabudjetti määritellään viimeistään suunnittelupalaverin yhteydessä. Mainonnan tekstisältöjen, otsikoiden ym. tekeminen sisältyvät hintaan. Jos kampanja vaatii esimerkiksi sometilien perustamisen tai verkkosivustolle laskeutumissivuston rakentamisen, sovitaan tästä erikseen suunnittelun yhteydessä.

MITEN SOMEMAINONTA HEIMON KANSSA TOIMII?

 1. Jokainen somemainontayhteistyö alkaa yhteisellä suunnittelulla, jossa käydään läpi kohderyhmäsi, kampanjan tavoitteet ja tärkeimmät viestit sekä tulevat toimenpiteet.
 2. Suunnittelun jälkeen saat kampanjavedoksen kommentoitavaksi. Hyväksyttyäsi sen, asetetaan se valittuihin kanaviin.
 3. Kampanjaa optimoidaan koko sen elinkaaren ajan, eli seuraamme puolestasi, mikä toimii ja mikä ei, ja kehitämme datan pohjalta kampanjaa yhä paremmaksi.
 4. Tulokset raportoidaan sinulle kuukausittain selkeässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

MIKSI HANKKIA SOMEMAINONTAA HEIMOLTA?

 • Mainonnan sisältönä toimivat videot, jotka tehdään ”samalta luukulta”. Näin itse videot voidaan toteuttaa heti alusta asti kampanjaa silmällä pitäen, jolloin kokonaisuudesta saadaan eheämpi ja vakuuttavampi.
 • Meillä korostetaan helposti ymmärrettävää raportointia, selkeyttä ja helppoutta, jossa keskiössä ovat somemainonnalla saavutetut tulokset.
 • Palvelu on hinnoiteltu selkeästi ja avoimesti, ei yllätyskuluja.
 • Erityisesti konversiokampanja on helppo, kuukausi kerrallaan hankittava palvelu.

Jokainen asiakkaamme on osa Heimoa. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotannon aikana rakennamme luottamuksen huipputasolle. Tahdomme, että prosessi on jo itsessään elämys asiakkaalle, ja lopputulos tyydyttää täysin niin, että voisimme istahtaa yhdessä nuotion äärelle koska tahansa hymy huulillamme.

Tämän vuoksi tarjoamme 100 % tyytyväisyystakuun kaikille tuotannoillemme.