Kuvaputkesta mobiiliin: Somemainonnan ja TV-mainonnan erot ja yhtäläisyydet

Somemainonta ja perinteinen TV-mainonta eroavat ja yhtenevät monella tapaa.

Videot ovat olleet näyttävän, vaikuttavan ja tavoittavan mainonnan keskiössä jo vuosikymmeniä, siitä saakka, kun mainosrahoitteiset televisiokanavat rantautuivat kunnolla Suomeen. Liikkuvalla kuvalla on taipumus herättää huomiota ja kiinnostaa ihmisiä, jolloin keskittyminen on täysin mainostajan toivomassa sisällössä.

Mainonnan kanavat ovat kehittyneet, muuttaneet muotoaan ja myös täysin vaihtuneet vuosien varrella, mutta yhteistä on, että videosisältö on edelleen säilyttänyt asemansa mainonnan keihäänkärkenä.

Mieleesi tulee ehkä lapsuudesta, tai sitten vähän myöhemmästä elämänvaiheesta hetkiä, jolloin koko perhe istui television ääreen, ja odotetun ohjelman välissä mainokset pinttyivät vähän kerrassan verkko- ja tärykalvoille. Sama ilmiö on nyt siirtynyt vähitellen someen, jossa maksettu mainossisältö sijoittuu käyttäjän selaaman sisällön väleihin. Mitä enemmän mainossisältö muistuttaa ympäröivää sisältöä, sitä tehokkaampaa se on.

Nämä oman aikakautensa mainonnan kuningas-alustat ovat monin tavoin yhteneviä, mutta myös eroja löytyy. Tässä tekstissä pureudumme näihin tv-mainonnan ja videomuotoisen somemainonnan yhtäläisyyksiin ja eroihin ja samalla pohdimme, voiko vanhasta kunnon TV-mainonnasta ammentaa jotain oppeja myös somen puolelle.

Mitä samankaltaisuuksia tv- ja somemainonnalla on?

  1. Tavoittavuus ja kohdennettavuus: Sekä some- että TV-mainonta tarjoavat mahdollisuuden tavoittaa laajat yleisöt. Suuret massat viettävät ruudun ääressä pitkiäkin aikoja. Somemainonta mahdollistaa kohdennetun mainonnan, jolla voit tavoittaa tarkasti haluamasi kohdeyleisön demografisten tietojen, kiinnostuksen kohteiden ja käyttäjäkäyttäytymisen perusteella.TV-mainonnassa kohdennusmahdollisuudet eivät ole aivan yhtä tarkkoja, mutta esimerkiksi mainosten sijoittelulla eri ajankohtiin, eri ohjelmien yhteyteen ja maantieteellisesti voidaan vaikuttaa kohdennukseen.
  2. Visuaalisuus ja äänimaailma: Sekä somemainonta että TV-mainonta hyödyntävät visuaalista ja audiovisuaalista sisältöä. Voit käyttää videomateriaalia, grafiikkaa ja kuvia luomaan vaikuttavan visuaalisen ilmeen mainoksillesi sekä hyödyntää äänitehosteita, puhetta ja musiikkia lisäämään mainosten houkuttelevuutta.
  3. Tarinankerronta: Molemmilla mainosmuodoilla on mahdollisuus välittää viestejä ja tarinoita katsojille. Tarinat kiinnostavat ihmisiä, sitouttavat ja herättävät tunteita, ja niiden hyödyntäminen mainonnassa onkin suositeltavaa kanavasta riippumatta.

Mitä eroja somemainonnan ja TV-mainonnan välillä löytyy?

  1. Kustannukset: Vaikka somemainonnankin hinnat ovat vuosien saatossa nousseet kilpailun koventuessa, on TV-mainonta edelleen huomattavasti kalliimpaa, erityisesti prime time -lähetysaikoina. Somemainonta tarjoaa usein joustavammat budjetti- ja hinnoitteluvaihtoehdot, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon varsinkin pienemmille yrityksille. Liikkeelle pääsee jo pienemmällä budjetilla, jota voi säätää helposti mainonnan edetessä.Lisäksi mainosten tuotantokustannukset ovat usein TV-mainonnassa korkeammat: esimerkiksi musiikkipankeista joudutaan hankkimaan usein kalliimpi lisenssi, jos kappaletta on tarkoitus käyttää TV-levityksessä.
  2. Kohdentaminen ja mittaus: Vaikka kohdentaminen oli mainittu myös yhtäläisyytenä, on se pakko mainita myös erojen joukossa. Somemainonnassa kohdennusvaihtoehdot ovat huomattavasti tarkemmat, minkä lisäksi mainoskanavien tekoäly optimoi jatkuvasti sitä, kenelle mainoksia näytetään. Mainokset voidaan kohdentaa hyvin tarkasti halutulle kohdeyleisölle ennalta määritettyjen demografisten tietojen avulla, tai näyttää esimerkiksi vain ihmisille, jotka ovat käyneet mainostajan verkkosivuilla tai olleet vuorovaikutuksessa aiempien mainosten kanssa.Lisäksi somemainonnan tehokkuutta voidaan mitata ja optimoida reaaliaikaisesti analytiikan avulla. Mainonnasta saadaan paitsi tarkat tiedot näyttökerroista ja tavoittavuudesta, voidaan myös seurata, montako ihmistä on siirtynyt sen kautta sivuille tai verkkokauppaan, tai jopa sitä, montako tilausta mainoksen kautta on tehty. Tätä mahdollisuutta ei TV-mainonnassa ole.
  3. Vuorovaikutteisuus ja jakamismahdollisuus: Somemainontaan sisältyy usein interaktiivisia elementtejä, kuten linkkejä, painikkeita ja kommentointimahdollisuuksia, jotka rohkaisevat katsojia osallistumaan ja jakamaan sisältöä eteenpäin. Perinteisemmässä mainonnassa interaktiivisuus ja jakamismahdollisuudet ovat rajallisempia.
  4. Nopeus ja ajantasaisuus: Somemainonta mahdollistaa nopean ja ajantasaisen reagoinnin muuttuvaan markkinatilanteeseen. Voit päivittää mainontaa reaaliajassa ja hyödyntää trendejä ja tapahtumia heti niiden ilmettyä. TV-mainonnassa taas tarvitaan yleensä pidempi suunnitteluaika ja ennakointia, kun esitysajat sovitaan tarkasti ennalta.

Tiivistyksenä on syytä kuitenkin mainita, että somemainonta, TV-mainonta tai mikään muukaan mainonta eivät ole yksinään oikotie onneen, eivätkä ne sulje myöskään toisiaan pois. Yleensä paras muistijälki ja sitä kautta vaikuttavuus saadaankin aikaan, kun mainontaa tehdään monikanavaisesti, sekä maksetusti että orgaanisesti, ja sama, yhtenevä viesti tavoittaa kohderyhmän useassa eri paikassa.

On tärkeää tiedostaa, mitä tavoitteita mainonnalle on, millaisia resursseja on käytettävissä ja millaista kohderyhmää tavoitellaan, ja valita kanavat vasta näiden perusteella.

Kaipaatko jeesiä somemainonnan kanssa? Anna meidän auttaa!

Tarjoamme videotuotannon tueksi myös somemainontaa, jonka avulla saat videot hyötykäyttöön. Tilaamalla koko toteutuksen meiltä, saadaan videot toteutettua alusta alkaen juuri kampanjan tavoitteiden mukaisiksi, jolloin kokonaisuus on eheä.

Tutustu lisää! Voit myös jättää tarjouspyynnön tai laittaa suoraan viestiä myyntitiimillemme, niin saadaan hommat alulle sitäkin kautta! 🔥


Tutustu Heimon somemainonta-palveluun!

Lisää videoiden hyödyntämisestä somessa ja mainonnassa:

Videomarkkinointi somessa voi tuoda oikein tehtynä hyviä tuloksia.
Lue lisää
Sisältömarkkinointi: Suunnittele jatkuvat sisällöt näiden kolmen vaiheen kautta
Lue lisää
xr:d:DAFs_4jFmos:45,j:8857877466473921661,t:24032615
Lue lisää