Visiot videoksi: Asiakaskokemus Sytyttävän videotuotannon ytimessä

Moro!

Oli jo korkea aikakin saada myös tuotantotiimin ajatuksia myös tänne blogin puolelle, ja meikäläinenhän otti haasteen vastaan! 

Tämänkertaisessa blogissa uppoudutaan tarkemmin Heimon asiakaskokemukseen nimenomaan tuotannon näkökulmasta, eli avataan pääpiirteittäin miten Heimon tuotantotiimi varmistaa omalta osaltaan asiakkaille silmää miellyttävän lopputuloksen ja hyvän asiakaskokemuksen, läpi koko videotuotantoprosessin.

Sitten asiaan!

Legendaarinen “hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”

Videoiden teko alkaa tietenkin suunnittelupalaverilla yhdessä asiakkaan kanssa, koska tämä helpottaa merkittävästi tuotantotyön suunnittelua sekä toteuttamista. Saadaan aikaan yhteinen visio lopputuloksesta. Videotuotanto saattaa myös olla asiakkaalle täysin uusi juttu, joten viimeistään suunnittelussa käydään vielä erikseen läpi Heimon videotuotantoprosessi. Tästä asiakas saa käsityksen mitä ollaan tekemässä, miten edetään, ja missä vaiheessa hänen omaa panostaan tarvitaan.

Suunnittelussa käsitellään esituotannon olennaiset asiat kuten tavoitteet, kohderyhmät ja videoiden käyttötarkoitus. Jos kyse on esimerkiksi tuote-esittelystä, tutustutaan siihen millainen tuote/palvelu on kyseessä, ja miten se tuodaan esiin parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnittelussa asiakkaalla ei välttämättä tarvitse olla valmista ideaa tai konseptia videolle. Meidän tehtävämme on luoda se, asiakkaan toiveita kuunnellen. 

Kuvauksista jälkituotantoon ja lopputulokseen

Kun idea on jalostunut käsikirjoitukseksi ja kuvaussuunnitelmaksi, on aika lähteä toteuttamaan. Huolellisesti tehtyä suunnittelu ei voi liikaa korostaa, joten mainitaan se vielä kerran, sillä se näkyy koko tuotantoprosessin läpi ja helpottaa kaikkia työvaiheita.

Heimon kuvauspäivissä ei ole koskaan kiire, ja pidämme erityisesti huolta, että kuvattavat saavat kameran edessä hauskan kokemuksen, eikä esiintyminen tunnu kiusalliselta. Hyvä käsikirjoitus, sekä rento ja rauhallinen ote tekemiseen varmistavat Heimon kuvauspäivistä mukavan sekä kuvaajille että kuvattaville, vaikka pientä jännitystä olisikin ennakkoon ilmassa. Läppä lentää ja ihmiset kohdataan ihmisinä.

Kuvausten jälkeen siirrytään luonnollisesti editointivaiheeseen, jossa video luodaan näyttäväksi ja kiinnostavaksi kokonaisuudeksi, hyödyntäen käsikirjoitusta. Leikkuupöydällä tehdään videosta aluksi vedos, jota asiakas saa kommentoida oman mielensä mukaan. Viestimme aktiivisesti asiakkaan kanssa ja mietimme yhdessä mitä voidaan vielä parantaa tai korostaa. Sen jälkeen toteutetaan muutokset ja viimeistellään vedoksesta valmis video tai videot.

Kivana, ja myös kiitosta keränneenä bonuksena toimitamme videoiden kylkiäisenä myös kevyen ohjeistuksen videoiden hyödyntämiseen ja jakeluun eri kanavissa, jotta niistä saadaan maksimaalinen hyöty irti.

Nyt tuotantoprosessi on maalissa ja kaikki edelliset vaiheet kulminoituvat laadukkaaseen lopputulokseen.

Mikä tekee Heimon tuotannosta niin sujuvan?

Viestintä, viestintä ja vielä kerran viestintä. Heimon tuotannon ehdoton kulmakivi on, että asiakkaan kanssa viestitään aktiivisesti koko projektin ajan. Kerrotaan selkeästi missä vaiheessa ollaan menossa, mitä seuraavaksi tapahtuu, ja miten asiat etenevät. Viestintä ei kuitenkaan saa olla missään nimessä asiakasta häiritsevää. Sovimmekin yhdessä jo suunnittelussa viestintäkanavat, joita käytetään sujuvan tuotannon takaamiseksi.

Joskus tuotannon aikataulu voi olla hyvinkin tiukka, mutta hyvällä organisoinnilla työt saadaan kyllä ajallaan valmiiksi. Vaikka aikataulupainetta joskus syntyy, hyvällä aikataulutuksella ja priorisoinnilla pidetään huoli, että tärkeälle luovalle työlle jää aikaa ja näin myös lopputulos pysyy laadukkaana.

Kuten edeltä ehkä kävi selväksikin, on tuotantoprosessimme melko selkeäksi rakennettu, ja näin pystymme takaamaan yhtenevän laadukkaan asiakaskokemuksen jokaisessa tuotannossa. Otamme äärimmäisen kiitollisina jatkuvasti vastaan myös palautetta, jonka avulla prosessit kehittyvät entisestään.

Mitä jos kaikki ei menekään niin kuin elokuvissa?

Kaikesta huolimatta joskus käy niin, ettei vältytä väärinkäsityksiltä tai visioiden ristiaallokolta. Tällaisissa tapauksissa oleellista on käydä asia läpi yhdessä asiakkaan kanssa, nostaa käsi pystyyn virheen merkiksi, kun aihetta sille on, ja tuoda meidän oma ammattitaito esille siinä, miten mahdolliset ongelmatilanteet ratkaistaan.

Summa summarum:

Kun asiakas pidetään ajan tasalla ja aktiivisesti mukana projektissa, etenee tuotantoprosessi sujuvasti alusta loppuun. Videoita tehdään asiakkaita varten, ja sen takia on erityisen tärkeää kuunnella mitä asiakkaalla on sanottavana, ja olla itse tietoinen siitä mitä ollaan tekemässä ja miksi, mutta myös tuoda omaa ammattitaitoa ja näkemystä rohkeasti esille.

Kaipaatko jeesiä videotuotannon kanssa? Anna meidän auttaa!

Tarjoamme videotuotannon ratkaisut erityisesti myynnin, markkinoinnin & rekrytoinnin tarpeisiin. Tuotannon suunnittelu lähtee sinun tarpeesi selvittämisestä, ja tämän jälkeen rakennamme yhdessä juuri siihen vastaavan ratkaisun.

Tutustu lisää sivuiltamme, tai jätä suoraan tarjouspyyntö tai laita viestiä myyntitiimillemme, niin saadaan hommat alulle sitäkin kautta! 🔥


Tutustu palvelutarjoomaamme!

Lisää tekstejä videotuotannosta:

Videomarkkinointi somessa voi tuoda oikein tehtynä hyviä tuloksia.
Lue lisää
Sisältömarkkinointi: Suunnittele jatkuvat sisällöt näiden kolmen vaiheen kautta
Lue lisää
Videot & SEO – videoiden hakukoneoptimoinnin ABC
Lue lisää