Jesse Eskelinen: Brändäyksen trendit 2020-luvulla

Toisessa blogitekstissämme Heimon markkinointipäällikkö Jesse kertoo havaintojaan pian koittavasta 2020-luvusta ja erityisesti brändäyksen trendeistä, joiden on ennustettu nousevan pinnalle lähivuosina. Jesse tutki aihetta osana opinnäytetyötään. 1.    Ympäristökysymykset ja arvot 2020-luvulla huolen ympäristöstä ja maapallomme tilanteesta ennustetaan kasvavan entisestään ja johtavan myös konkreettisiin toimenpiteisiin. Taloudellisen tiedotustoimisto TAT:n ja T-Media Oy:n yhteistyössä toteuttaman Kansan arvot 2018-kyselyn mukaan peräti 95% 15-74-vuotiaista suomalaisista kokee…