Sisältömarkkinointi: Suunnittele jatkuvaa sisältöä näiden kolmen kohdan kautta

Sisältömarkkinointi: Suunnittele jatkuvat sisällöt näiden kolmen vaiheen kautta

Sisältömarkkinointi on nykypäivänä yksi keskeisimmistä markkinoinnin strategioista, jonka tehokkuus perustuu pitkälti jatkuvaan, suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen sisällöntuotantoon. Tekstissä kerromme miten suunnittelet ja toteutat sisältömarkkinointia kolmen vaiheen kautta siten, että sitä tehdään jatkuvasti, suunnitelmallisesti ja siten, että se tukee yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita, myös B2B-liiketoiminnassa.

1. Sisältömarkkinoinnin tavoite, kohderyhmä ja ydinviesti

Ihmiset altistuvat valtavalle määrälle uutta tietoa, informaatiota ja viihdettä päivittäin. Informaatiotulva johtaa siihen, että suodatamme alitajuisesti suuren osan näkemästämme sisällöstä nopeasti pois, ja vain kaikkein kiinnostavimmat asiat jäävät mieleen.

Tästä syystä onkin tärkeää miettiä huolella liiketoiminnallisten tavoitteiden pohjalta, mikä on se viesti, jonka tahdot sisällöllä yleisölle välittää, ketkä toivottua yleisöä ylipäätään ovat, ja mihin toimenpiteeseen sisällöllä halutaan näitä ohjata. Vaikka yksittäinen, onnistunut videojulkaisu voi saavuttaa hyviä lukemia esimerkiksi näyttökertojen tai sitoutumisten muodossa ja mennä jopa viraaliksi, jää todellinen saavutettu vaikutus ohkaiseksi, jos sen kertoma viesti ei tue tavoitteitasi.

Tästä syystä sisältösuunnitelmaa ei saisi ikinä pohjata pelkkään trendien perässä juoksemiseen (niihinkin kannattaa silti joskus osallistua, kun aika ja paikka on oikea!). Yksittäisen onnistuneen julkaisun statistiikka saattaa jopa luoda valheellista kuvaa markkinoinnin onnistumisesta, jos todellista vaikutusta ei saada aikaan.

2. Suunnittelu asettaa raamit luovalle sisällölle

Kun kohderyhmä, tavoite ja ydinviesti ovat selvillä, voidaan siirtyä pohtimaan, millaisella sisällöllä kiinnität kohderyhmästi huomion ja mihin kanaviin sisältöä kannattaa lähteä suunnittelemaan.

Huolellinen suunnittelu ei tosiaankaan tarkoita, että itse sisällön pitää olla tylsää ja harmaata, vaan sen on tarkoitus asettaa menestyksekkäälle sisältömarkkinoinnille raamit, joiden sisällä voidaan sitten hyödyntää luovuutta ja erilaisia formaatteja ja testata erilaisia aihioita. Ilman suunnitelmaa sisältö saattaa harhautua ja muodostua sekavaksi, mikä vähentää sen vaikuttavuutta, ja toisaalta taas jopa rajoittaa luovaa työtä.

Ole raamien sisällä rohkea, osallista henkilöstöä, kerro ihmisiä kiinnostavia ja samaistuttavia tarinoita ja pyri luomaan sisällölläsi aitoa lisäarvoa yleisöllesi. Esimerkiksi meidän Heimossa ei ole järin kannattavaa tehdä kamera-arvosteluja, koska muut kuvaajat eivät ole kohderyhmäämme, vaan tarjota ennemmin esim. vinkkejä videoiden hyödyntämiseen.

Jos omat resurssisi ovat rajalliset, hödynnä ulkoisen kumppanin osaamista, kaikesta ei kannata yrittää selviytyä itse! Kumppanit auttavat niin sisällön suunnittelussa kuin sen tuottamisessakin.

Kun etukäteen on päätetty tavoitteet, on helppoa miettiä, miten eri sisältöjen menestystä mittaat. Suunnitelmallisuus mahdollistaa myös sisällön laadun ja konsistenssin ylläpitämisen pitkällä aikavälillä, mikä on olennaista brändin uskottavuuden ja luotettavuuden kannalta.

Kanavien, mittarien ja luovan sisällön lisäksi sisältömarkkinoinnin suunnitelmassa on hyvä miettiä ainakin, kuinka usein sisältöä halutaan julkaista ja paljonko sen jakeluun käytetään budjettia. Eri sisältöjä voidaan esimerkiksi A/B-testata, ja sen jälkeen panostaa niihin, jotka toimivat paremmin. Mieti myös, auttaisiko, jos henkilöstöä kannustetaan jakaaman sisältöä esimerkiksi omissa LinkedIn-kanavissaan.

3. Toisto, testaus ja jatkuvuus

Jatkuva sisältömarkkinointi tuo harvoin pikavoittoja, mutta se luo pitkäkestoisia tuloksia ja vahvistaa brändiä ajan mittaan. Toisto on sisältömarkkinoinnin kultaista sääntöä, sillä vasta toistojen myötä viesti alkaa jäädä yleisön mieleen.

Tämä ei tarkoita, että samaa sisältöä kannattaa kierrättää loputtomiin. Kun uutta, mutta suunnitelman mukaista sisältöä julkaistaan säännöllisesti ja jatkuvasti, brändi pysyy kiinnostavana ja mielissä. Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kun viesti alkaa jo vähän ärsyttää itseäsi, alkaa se todennäköisesti vähitellen vasta jäädä katsojien mieleen.

Jatkuva sisältömarkkinointi mahdollistaa myös joustavan testaamisen. Voit kokeilla esimerkiksi erilaisten sisältöjen toimivuutta, mutta myös eri julkaisuaikoja, kanavia tai toimintakehoitteita. Testauksessa kannattaa kuitenkin muistaa riittävä otanta: kuten edellä todettiin, yksittäisen julkaisun menestykselle voi olla monia syitä, jotka on hyvä selvittää, ettei tehdä  kokonaisuuden kannalta vääriä johtopäätöksiä.

Ja ei, tällä emme tosiaan tarkoita sitä, että spämmäys kasalla huonoa sisältöä on parempi kuin yksi hyvä sisältö, vaan muistutamme, että yksittäinen video tai muu julkaisu ei vie vielä kuuhun, vaan hyvällä ja tavoitteisiin pohjaavalla suunnittelulla ja seuraamalla mikä toimii, saadaan hyvää ja purevaa sisältöä tuotettua kosolti enemmän: Onnistumiset eivät jää puolittaisiksi vahingoiksi.


Videopäällikkö: Suunnitelmallista ja jatkuvaa videomarkkinointia helposti

Jatkuvan sisältömarkkinoinnin tarpeeseen vastaa Heimon uusi Videopäällikkö-palvelu, joka mahdollistaa videomarkkinoinnin suunnitelmallisen, tavoitteellisen ja jatkuvan toteuttamisen.

Palvelu tuo organisaatioosi oman Videopäällikön 15, 20 tai 25 tunniksi kuukausittain, jolloin saat työkaverin videomarkkinoinnin suunnitteluun ja pitkäjänteiseen toteutukseen. Saat laadukasta videomateriaalia säännöllisesti ja vaivattomasti, alle yhden työntekijän kuukausipalkkaa vastaavalla kuukausihinnalla.

Sinulle jää enemmän aikaa keskittyä olennaiseen, kun ammattilainen hoitaa videosisällöt sisältömarkkinointiisi puolestasi.

Lue lisää video- ja sisältömarkkinoinnista:

Videomarkkinointi somessa voi tuoda oikein tehtynä hyviä tuloksia.
Lue lisää
xr:d:DAFs_4jFmos:45,j:8857877466473921661,t:24032615
Lue lisää
B2B-markkinointi orgaanisessa somessa
Lue lisää