Työnantajabrändi: Viisi askelta onnistuneeseen viestintään

videoita yrityksille

Työnantajabrändi on yksi 2020-luvun merkittävimmistä liike-elämän teemoista, kun uusi sukupolvi siirtyy työelämään. Tämä sukupolvi on hyvin erilainen verrattuna aikaisempiin, tietyllä tapaa edelleen sotien vaikuttamiin ikäryhmiin. Isoiten tämä näkyy työelämässä siinä, että työltä halutaan muutakin kuin vain toimeentulo, samassa firmassa, ammatissa tai välttämättä edes alalla ei työskennellä koko työuraa ja toimeentulo voi koostua useammista, pienemmistä kokonaisuuksista.

Uusi sukupolvi tuo mukanaan myös tiukkaa osaamista monissa asioissa, ja kilpailu parhaista osaajista käykin kuumana erityisesti muutamilla aloilla.

Kokosimme yhteen viisi askelta, joilla viestit työnantajabrändistäsi ja yrityskulttuuristasi menestyksekkäästi ulospäin.

1. Rehellisyys

Työnantajabrändin viestinnässä ”Red Bull ei anna siipiä”. Yksi suurimpia eroja työnantajabrändillä ja tuotebrändillä on brändin pääasiallinen asiakaskunta. Tuotebrändissä se on yrityksen ulkopuolella, mutta työnantajabrändin asiakkaat päätyvät lopulta mahdollisesti yrityksen ytimeen, osaksi sitä.

Tuotebrändi antaa mahdollisuuden niin sanottuihin kerroksiin, etu- ja takalavoihin. Etulavalla tarkoitetaan sitä brändiä, mistä asiakkaiden uskotaan ja toivotaan pitävän. Erityisesti isoimmilla brändeillä todelliset tuotannon ja/tai palvelun tuotanto-olosuhteet valitettavan harvoin vastaavat luotuja mielikuvia. Työnantajabrändin etulavan tulee taas toimia mahdollisimman läpinäkyvän lasin tavoin, jotta todelliseen yrityskulttuuriin ja työyhteisöön on mahdollisimman kirkas ja selkeä näkymä.

Mikäli työntekijä huomaa todellisen kulttuurin poikkeavan merkittävästi siitä, millaisen mielikuvan hän on työnantajabrändin viestinnän perusteella mielessään rakentanut, ei hän todennäköisesti yrityksessä kauaa viihdykään, ja tällöin uusi, kallis rekrytointiprosessi on luvassa taas pian. Voidaan siis sanoa, että mahdollisimman rehellinen työnantajabrändin viestintä laskee rekrytointikustannuksia, kun työntekijöiden vaihtuvuus laskee sitoutumisen helpottuessa.

2. Työntekijöiden osallistaminen

Työnantajabrändiä ja sen viestintää kehitettäessä on äärimmäisen tärkeää osallistaa yrityksen työntekijöitä tähän prosessiin. Osallistamalla osoitat luottamusta, ja täten lisäät sitoutumista. Lisäksi osallistamalla saat ensikäden tietoa siitä, miten kehitetty työnantajabrändi näyttäytyy todellisuudessa työntekijöiden silmin. Työntekijöiden suusta voit myös saada uusia kulmia brändin kehitystyöhön, nimittäin aivan oikeita palasia yrityksen kulttuurista, joita et ole välttämättä huomannut ajatellakaan!

3. Sisällön monipuoliset teemat

Työnantajabrändin viestintään saat haettua helposti pontta muutamilla, hyvin konkreettisilla ja jopa yksinkertaisilla teemoilla. Huomioitavaa on, että kaikki seuraavaksi mainitut aiheet eivät koske välttämättä sinun yritystäsi. Muistetaan siis kohta 1. ja pidetään viestintä rehellisenä!

  • Houkutteleva työyhteisö
  • Jatkuva ammatillinen kehittyminen
  • Kannattava työskentely (edut, konkreettinen hyöty, vakaa työpaikka)
  • Menestyvä ja asiantunteva yritys
  • Työn merkitys ja hyvän tekeminen
  • Yritys- ja tuotebrändien hyödyntäminen
  • Työntekijän ja yrityksen yhteensopivuus

4. Psykologinen sopimus

Työllistyessään yritykseen työntekijä luo käsityksen vastavuoroisista velvollisuuksista hänen ja yrityksen välillä. Tätä kutsutaan psykologiseksi sopimukseksi. Tämän sopimuksen täyttymiseksi on äärimmäisen tärkeää, että yrityksen viestinnässään antamat lupaukset ovat todenmukaisia, ja toteutuvat ilman työntekijän omaa pyyntöä. Parhaimmillaan todenmukaisia lupauksia yritys pystyy välittämään epäsuoran viestinnän kautta. Tästä esimerkkejä ovat mm. puskaradio ja yleinen media. Tyytyväiset työntekijät välittävät helposti positiivista kuvaa omissa verkostoissaan.

Psykologisen sopimuksen rikkoutuessa riski yritykselle on suurempi kuin yhden työntekijän menettäminen. Ensin työntekijän tehokkuus laskee, mikä tarttuu muihinkin työtekijöihin. Pahimmassa tapauksessa hän haluaa lopettaa työnsä kyseisessä yrityksessä, ja lisäksi jakaa negatiivista tietoa yrityksestä.

5. Työnantajabrändin viestinnän kolme eri osa-aluetta (videomuodossa, kuinkas muuten!)

Työnantajabrändin viestinnässä on huomioitava eri kohderyhmät, joille soveltuvat luonnollisesti erityyppiset sisällöt. Koska me uskomme vilpittömästi, että video on tehokkain yksittäinen tapa työnantajabrändin viestinnän välineeksi, ja sattumoisin teemme sellaisia itsekin avuksi asiakkaidemme liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemiseen, esittelemme kolme eri videosisällön tyyppiä, jotka ovat omiaan työnantajabrändin viestimiseen.

  • Työnantajabrändivideot

Työnantajabrändivideot ovat työnantajabrändin viestinnässä nimensä mukaisesti ykkösnyrkkinä. Pääsyitä tälle voidaan nimetä kaksi:

Ensinnäkin, tavanomaisemman brändiviestinnän olemuksen mukaisesti puhutaan isoista asioista, kuten yrityksen arvoista, visiosta ja missiosta. Nämä asiat tuodaan tarinallisella sisällöllä esille, jotta halutut mielikuvat ja tunnelma saadaan välitettyä mahdollisimman voimakkaasti. Ja tietenkin rehellisesti.

Toisekseen brändivideoille luodaan tarkoituksella pitkä elinikä, jotta samaa filmiä ei tarvitse tuottaa joka vuosi uudestaan päivitettynä. Tämä on hyvä ottaa huomioon sisältöä ja tuotannon ajankohtaisuutta miettiessä.

  • Työntekijätarinat

Näillä videoilla tuodaan työnantajabrändiin ja rekrytointimarkkinointiin valtavasti konkretiaa, unohtamatta tietenkään brändin suuria linjoja. Näillä esittelyvideoilla yrityksen työntekijät päästetään ääneen omien kokemuksien ja mielikuviensa kanssa. Näin tuotetaan potentiaaliselle työntekijälle tietoa yrityksessä odottavista työkavereista ja -tehtävistä.

  • Sisäisen viestinnän videot

Viestinnän tyyppi, tai oikeammin suunta, joka helposti unohtuu, mutta on kuitenkin kiinteä osa työnantajabrändiä, on sisäinen viestintä. Tällä tarkoitetaan viestinnän (mm. videoiden) tekemistä suoraan olemassa oleville työntekijöille, sisäisesti. Näin luodaan sitouttavaa tunnelmaa, sekä samalla viestitään työntekijöille yrityksen työnantajabrändiä. Konkreettinen esimerkki tällaisesta videosta on yksinkertainen haastatteluvideo, jossa yrityksen työntekijä kommentoi oman näkökulmansa kautta yrityksen visiota. Näin työntekijät pääsevät vaihtamaan ajatuksia keskenään.

Näitä esimerkkejä voi soveltaa melko vaivattomasti myös muihin viestinnän muotoihin, kuin videotuotantoon. Jos ajatus videoista innosti, käy tsekkaamassa Työnantajabrändi-video Heimon verkkokaupasta tai laita koodia Eetulle.

Työnantajabrändivideo | 5 vinkkiä vaikuttavaan työnantajabrändivideoon
Lue lisää
Rekrymarkkinointi kannattaa aloittaa ajoissa.
Lue lisää
Näin helpotat videolla esiintymistä
Lue lisää