Heimo Films

Vastuullisuus Heimo Films Oy:ssä

VASTUULLISUUS ON OSA HEIMON STRATEGIAA

Modernissa yhteiskunnassa jokaisella yksilöllä ja myös yrityksellä on mahdollisuus omalla vastuullisella toiminnallaan vaikuttaa siihen, että yhteisessä elinympäristössämme ja yhteisössämme olisi jokaisella mahdollismman hyvä olla ja elää. Heimo Films on vastuullinen yritys, joka tiedostaa tämän seikan ja pyrkii toimimaan kaikilla toimintansa osa-alueilla vastuullisesti, tekemään oman osansa yhteiskunnan eteen ja toimimaan esimerkkinä.

Liiketoiminnassamme tähtäämme asiakkaiden auttamiseen, minkä lisäksi auttaminen on keskeisessä osassa myös vastuullisuussuunnitelmassamme.

Vastuullisuus on kiinteä osa yrityksemme liiketoimintastrategiaa. Lue alempaa, miten toteutamme sitä käytännössä!

Kestävä ja pitkäjänteinen liiketoiminta​

Heimon liiketoiminta tähtää kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tästä huolimatta yrityksellemme on tärkeää tukea paikallisia ja pieniä toimijoita. Kehittämällä omaa liiketoimintaamme tuomme kasvua ja vaurautta omalta osaltamme Pirkanmaan talousalueelle. Oman kasvumme lisäksi tahdomme auttaa asiakkaitammekin kasvamaan, jolloin vaikutus moninkertaistuu.

Toiminta vastuullisena työnantajana​

Kasvumme mahdollistaa myös rekrytoinnit, joilla saadaan hyviä tyyppejä työllistettyä videotuotannon, sovelluskehityksen ja liiketoiminnan eri osa-alueille.

Työnantajana toimimme ehdottoman vastuullisesti. Meille on kunnia-asia, että jokainen työntekijämme tai -harjoittelijamme viihtyy Heimo Filmsillä, tuntee olevansa osa Heimoa ja tietynlasta omistajuutta yritystä kohtaan. Avoimuus on Heimolle kunnia-asia, eli jokainen työntekijä tietää missä mennään, eivätkä esimerkiksi osakkaiden palkat ole salaisuuksia.

Työilmapiirin lisäksi tarjoamme työntekijöille laadukkaat työvälineet, työterveyden sekä mahdollisuuden kehittää omaa osaamista, opiskella ja kouluttautua. Yhteisiä virkistymis- ja tiimiytymistapahtumia järjestetään muutaman kerran vuodessa.

Palkat ja korvaukset maksetaan aina ajallaan.

Palkollisten lisäksi työllistämme freelancereita ja pienempiä toimijoita monelta eri osaamisen alueelta. Myös heidän tahdotaan kokevan olevansa osa Heimoa, vaikka laskutus tapahtuukin ilman työsuhdetta. Tämä tähtää alan kasvuun ja omalta osaltamme olemme mahdollistamassa yrittäjyyttä.

Ympäristö ja ekologisuus

Heimon brändinkin mukaisesti Suomen puhdas ja viihtyisä luonto on meille tärkeä seikka. Ekologisuus lähtee meillä arjen pienistä asioista: toimistolla jäte kierrätetään, asiakkaidemme on helppoa tulla meille julkisilla kulkuvälineillä, ja suosimme yhä enenevissä määrin hiilijalanjäljeltään kevyitä etätapaamisia.

YHTEISKUNTAVASTUU

Heimo Films on varannut rahallisia ja ajallisia resursseja vuodelle 2022 yhteiskuntavastuun toteuttamiseen kolmelle
eri osa-alueelle. Nämä osa-alueet ovat nuori yrittäjyys, luonto ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.

Suoraa rahallista resurssia erilaisten kohteiden tukemiseen on varattu tälle vuodelle, mutta pääpaino on mahdollisissa yhteiskuntavastuullisissa projekteissa, joihin on varattu 60 tuntia tehokasta työaikaa.

Nuori yrittäjyys

Heimo Filmsin tarina käynnistyi nuorten yrittäjien koulutuksesta TAMKin Proakatemialla, emmekä halua unohtaa juuriamme.
Pyrimme kannustamaan nuoria yrittäjiä, lähdemme aina ilomielin puhumaan erilaisiin tilaisuuksiin ja kertomaan yrittäjätarinaamme,
erityisesti jos yleisönä on nuoria.

Nuoret ovat tärkeä pala alihankintaverkostoamme, minkä lisäksi pyrimme priorisoimaan nuoria yrittäjiä myös omissa hankinnoissamme.
Heimon osakkaat toimivat myös mentorina esimerkiksi Proakatemian mentoriohjelman kautta.

Olemme avoimia kuulemaan kaikenlaisia nuorta yrittäjyyttä
tukevia yhteistyöehdotuksia!

Luonto

Luonto on isossa osassa Heimon brändiä kaikkine nuotio-, laavu- ja leiripaikkavertauksineen. Emme kuitenkaan tahdo jättää sitä vain puheen tasolle. Suomalaisen luonnon monimuotoisuus ja kauneus on meistä asia, jonka pitäisi päästä yhä enemmän esille, saada arvostusta ja tulla kohdelluksi arvoisellaan tavalla.

Tuomme omissa markkinointimateriaaleissamme näitä asioita esille mahdollisimman paljon. Lisäksi haluamme käyttää ainakin osan vastuullisuusbudjetista ehdottomasti luontoon ja sen tuomiseen
lähemmäs myös kaupunkilaisia.

Yksi iso haaveemme olisi rakentaa Heimo-laavuja, jotka mahdollistaisivat kaupunkien asukkaille luontoon pääsemisen helposti ja vaivattomasti. Laavujen ympärille voitaisi järjestää paljon erilaista toimintaa, kuten aktiviteetteja nuorille.

Nuorten syrjäytymisen & yksinäisyyden ehkäisy, sekä mielenterveys

Nuoret ovat lähellä Heimon sydäntä, kuten on myös yhteisöllisyys ja erilaisuuden hyväksyminen. Useammallakin heimolaisella on kokemusta, miten syvät jäljet yksin jääminen, kiusaaminen ja oman paikan puuttuminen voivat jättää, erityisesti nuorille.

Tahdomme olla omalta osaltamme ehkäisemässä nuorten syrjäytymistä tukemalla heidän työllisyyttään, vastustamalla koulukiusaamista
ja mahdollistamalla yksin jääneille nuorille erilaisia aktiviteetteja, jossa löytää kavereita ja päästä yhteiskuntaan takaisin kiinni,
edes hiukan paremmin.

Keinoja tähän on erilaisten tahojen tukeminen, mutta myös oma esiintyminen julkisesti ja somessa. Jokaisen heimolaisen taustalla on omanlainen tarina, toisilla rankempi kuin toisilla. Tahdomme jakaa näitä ja auttaa nuoria tarjoamalla samaistuttavan esimerkin, että mistä tahansa lähtökohdista voi ponnistaa.

YHTEISTYÖTÄ VASTUULLISUUDEN TIIMOILTA?

Ovatko nämä teemat lähellä myös Sinua tai organisaatiotasi? Haluamme ehdottomasti kuulla mahdollisista yhteistyöajatuksista!

Haluaisitko esimerkiksi Heimon nuoren yrittäjän puhumaan koululle, olisiko sinulla mielessä kohde, jota tukemme voisi auttaa, tai jotain muuta. Laittele meiliä tai soita!

Jesse Eskelinen

Markkinointipäällikkö
jesse@heimofilms.fi
+358 44 235 9193