Heimo Films

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus Heimo Filmsissä

Heimossa tiedostamme, että yrityksillä, kuten myös meillä, on iso rooli yhteiskunnassa, ja vastuullisella toiminnalla voimme vaikuttaa isoihinkin asioihin positiivisesti ja tehdä maailmasta parempaa paikkaa elää.

Olemme sitoutuneet toteuttamaan vastuullisuussuunnitelmaan kirjattuja periaatteita kaikilla toimintamme osa-alueilla, ja luomaan sekä löytämään malleja, joilla voimme kehittää vastuullisuutta entisestään yrityksessämme.  Vastuullisuusteemamme on jaettu ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen vastuuseen.

EKOLOGINEN VASTUU

Suomen kaunis luonto on toiminut Heimon brändin inspiraationa ja kulmakivenä, ja tahdomme, että se tulee säilymään yhtä ihmeellisenä myös tuleville sukupolville. Tiedostamme, että sekä videoiden tuottaminen, että niiden kuluttaminen synnyttää hiilijalanjälkeä, esimerkiksi kaluston, palvelinten tuottamien päästöjen ja logistiikan muodossa.

Pyrimme pienentämään päästöjämme lukuisin keinoin, jotka lähtevät ihan tavallisesta arjesta.

Tällaisia ovat esimerkiksi jätteiden lajittelu toimistolla, turhan tulostamisen välttäminen, sähkölaitteiden sammuttaminen kun niitä ei käytetä ja taloudellinen ajotapa kuvauksiin liikuttaessa. Lisäksi Heimon toimisto sijaitsee Tampereen keskustassa, hyvien julkisen liikenteen kulkuyhteyksien päässä. Heimolaiset ovat myös erittäin innokkaita pyöräilemään työmatkoja, ja seuraammekin myös tätä!

Hankimme uutta ainoastaan tarpeeseen ja pyrimme ensisijaisesti vuokraamaan tai lainaamaan tavaraa, jolloin tuetaan kiertotaloutta.

Hankinnoissa panostetaan laatuun, pitkään elinkaareen, korjattavuuteen ja myös eettiseen tuotantotapaan. Suosimme kotimaisia ja paikallisia tuottajia aina mahdollisuuksien mukaan.

Kun kalustoa joudutaan vaihtamaan uudempaan, käytöstä poistettu kalusto hävitetään ja kierrätetään asianmukaisesti.

Miten seuraamme tätä?

Tavoitteenamme on selvittää toiminnan hiilijalanjälki vuoteen 2024 mennessä ja pienentää sitä.

Tällöin voimme seurata, miten eri toimenpiteillä voimme päästöihimme vaikuttaa. Tuotannoista on määrä jyvittää osuus jäljelle jäävän hiilijalanjäljen kompensointiin metsiä (hiilinieluja) istuttamalla, jolloin myös asiakkaamme saavat videotuotantonsa päästöt kompensoitua.

Lisäksi mittaamme hankintojen kotimaisuusastetta / co2-päästöjä ja heimolaisten pyöräillen/kävellen kulkemia työmatkakilometrejä.

PIENI TEKO ISO VAIKUTUS

TALOUDELLINEN VASTUU

Heimo Films on perustettu sillä ajatuksella, että haluamme työllistää huipputyyppejä ja mahdollistaa heille huippu työpaikan. Heimo onkin kasvanut jo alun viidestä perustajasta yhdeksän henkilöä työllistäväksi yritykseksi. 

Tavoitteena on tehdä kannattavaa liiketoimintaa, joka myös tulevaisuudessa mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymistä. Toiminnan lähtökohtana on taloudellisesti kestävä ja vakaa kasvu, jossa asioita mietitään ja tehdään pitkällä tähtäimellä.

Hyödynnämme myös kumppaneidemme erityisosaamista, olivat kyseessä sitten näyttelijät tai näyttävät animaatiot, jotka täydentävät palvelutarjoomaamme.

Olemme läpinäkyviä ja tasa-arvoisia työntekijöidemme ja asiakkaidemme suuntaan. Työntekijöiden kohdalla tämä tarkoittaa avointa palkkausta ja viestintää. Heimossa esimerkiksi kaikki tietävät, paljonko toinen tienaa ja miksi. Hoidamme verot, työntekijäkulut ja muut maksut asiaankuuluvasti ja ajallaan.

Asiakkaillemme tämä tarkoittaa läpinäkyvää hinnoittelua, avointa viestintää ja molemminpuolista palautetta, jolla autamme toinen toisiamme olemaan parempia, kasvamaan ja luomaan vaurautta ja hyvinvointia Suomeen.

 

Miten seuraamme tätä?

Heimo Filmsin liiketoiminta tähtää kannattavuuteen ja tulokseen, sekä luomaan uusia työpaikkoja sekä työsuhteiden että kumppanuuksien kautta.

KASVAMME KANSSASI

SOSIAALINEN VASTUU

HEIMOSSA ON HYVÄ OLLA TÖISSÄ

Sosiaalinen vastuu lähtee työntekijöistämme, ja siitä, että Heimossa onkaikin puolin hyvä olla. Järjestämme yhteistä tekemistä, kannustamme osaamiseen perustuvalla palkkamallilla kouluttautumaan ja pyrimme panostamaan erilaisiin työsuhde-etuihin, sekä avoimiin uramahdollisuuksiin, jossa oman ammattitaidon karttuessa on mahdollista kasvattaa vastuuta.

Uniikki panostus hyvinvointiin on Heimomökki, jossa vietetään aikaa yhdessä ja luetaan myös oppimissopimukset, joiden avulla opitaan tuntemaan työkaveria pintaa syvemmältä. Jokainen jakaa elämänsä merkittävimpiä käännekohtia, joiden kautta opitaan ihmisestä uusia asioita ja ymmärretään syitä toimintatapojen taustalla. Tavoitteena on turvallinen työilmapiiri ja se, että jokainen voi aidosti olla sellainen kuin on.

HEIMO AUTTAA NUORIA TYÖELÄMÄÄN

Heimo mahdollistaa nuorille työelämäkokemuksia tarjoamalla mm. työharjoittelu- sekä TET-paikkoja. Tavoite on, että kukaan ei tule keittämään kahvia, vaan pääsee aidosti tekemään. Harjoittelupalautteissa on toistunut, että harjoittelijat ovat saaneet enemmän kuin odottivat.

Heimo tekee yhteistyötä ammatillisen erityisoppilaitoksen Ammattiopisto Luovin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tarjota opiskelijoille työelämäkokemuksia projektiluontoisesti.

Teemme myös kouluvierailuja, jossa kerromme työelämästä, media-alasta ja yrittäjyydestä. Lähtökohtaisesti vastaamme aina “Kyllä”, kun joku Tampereen seudun koulu meitä vierailulle kysyy! Heimolaiset ovat myös mukana mentorointitoiminnassa.

SPONSOROINTI- JA TUKEMISTOIMINTA

Heimolle määritetään vuodesta 2024 alkaen vuosittain vastuullisuusbudjetti, jota käytetään erilaisten sponsorointi- ja/tai hyväntekeväisyyskohteiden tukemiseen. Budjetti sisältää sekä rahallista tukea, että työtunteja ns. pro-bono-projekteihin.

Aikaisemmin olemme tukeneet mm. Tampereen Pyrinnön koripallonaisten toimintaa sekä olleet mahdollistamaassa omalta osaltamme Gubben kautta onnellista vanhuutta ja samalla työtä nuorelle. Lähtökohtana on, että tuella on aitoa merkitystä kohteelle.

Miten seuraamme tätä?

Yhteisiä aktiviteetteja pidetään kuukausittain, panostamme työntekijätyytyväisyyteen ja seuraamme sitä kyselyjen avulla.

Seuraamme myös työharjoittelujen, TET-jaksojen, kouluvierailujen ja mentoroitujen määrää, sekä projekteja, joihin Luovin opiskelijoita on päästy osallistamaan.

Seuraamme sponsorointiin käytettyä rahaa sekä työtunteja, ja sen aikaansaamaa vaikutusta.

HEIMOSSA ON HYVÄ OLLA

HERÄSIKÖ KYSYTTÄVÄÄ?

Heimon markkinointipäällikkö Jesse on oikea henkilö vastaamaan!

Laita Jesselle koodia:

jesse@heimofilms.fi
+358 44 235 9193

Jokainen asiakkaamme on osa Heimoa. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotannon aikana rakennamme luottamuksen huipputasolle. Tahdomme, että prosessi on jo itsessään elämys asiakkaalle, ja lopputulos tyydyttää täysin niin, että voisimme istahtaa yhdessä nuotion äärelle koska tahansa hymy huulillamme.

Tämän vuoksi tarjoamme 100 % tyytyväisyystakuun kaikille tuotannoillemme.