Videomarkkinoinnin monet mittarit

Videotuotanto ja sen mittaaminen

Artikkeli päivitetty 30.4.2024

Videomarkkinoinnin onnistumista voidaan mitata useammilla erilaisilla keinoilla. Usein haasteena on, että markkinoija jää liian helposti tuijottelemaan pelkästään katsojamääriä, jotka eivät kerro loppujen lopuksi paljoa esimerkiksi kohderyhmästä, videon todellisesta vaikuttavuudesta tai sen tehokkuudesta.

Videomarkkinoinnin mittaaminen lähtee tavoitteiden määrittämisestä. Halutaanko videoiden avulla vahvistaa yrityksen tai tuotteen brändiä, lisätä tietoisuutta uudesta tuotteesta tai uudessa kohderyhmässä, kerätä trafiikkia verkkosivuille, kerryttää liidejä tai tarjouspyyntöjä myynnille, tehdä suoraa myyntiä verkkokaupassa, rekrytoida uusia työntekijöitä tai vaikka ohjeistaa asiakasta tuotteen käytössä. Tavoite tarkoittaa videon käyttötarkoitusta, ja sen avulla myös määritetään esimerkiksi julkaisukanavat ja sen, miten onnistumista on järkevintä mitata.

Tärkein mittari ovat tietysti tavoitteen onnistumiset. Kannattaa kuitenkin olla realistinen: yksittäisellä kampanjalla voi olla haastavaa saada valtavaa määrää suoria tarjouspyyntöä tai tilauksia, varsinkin jos myyt esimerkiksi kallista B2B-tuotetta tai -palvelua. Tämän vuoksi on hyvä seurata myös muita mittareita, jotka antavat osviittaa kampanjan onnistumisesta ja auttavat optimoimaan sitä jatkoon. Näitä mittareita esittelemme tässä artikkelissa.

Videon katseluaika

Useimmiten videon katseluaika on tilasto, joka paljastaa eniten videomarkkinoinnin, ja eritoten yksittäisen yksittäisen videon, toimivuudesta. Tällä mitataan erityisesti sitä, miten onnistunutta ja kohderyhmään purevaa videosisältö on. Kun sisältö on hyvää ja herättää mielenkiinnon heti alussa sopivalla koukulla, katsoo videon kerran nähnyt katsoja sen loppuun saakka.

Esimerkiksi sosiaalisen median selaaja näkee päivittäin satoja videoita, joista useimmat hän scrollaa välittömästi pois. Osaa hän katsoo hetken, kunnes siirtyy seuraavaan. Tämän vuoksi on tärkeää rakentaa heti videon alkuun koukku, joka houkuttelee jatkamaan katsomista. Video ei saa olla myöskään liian pitkä, jotta sen jaksaa katsoa loppuun asti.

Someaikakauden erikoisuuksia perinteiseen draaman kaareen verrattuna on ohjenuora: älä piilota videon ”pihviä” loppuun vaan mene asiaan ja katsojaa kiinnostavaan pointtiin heti alussa. Paitsi tietenkin jos olet varma, että olet onnistunut rakentamaan poikkeuksellisen jännittävän nostatuksen ennen huipennusta.

Klikkaukset

Klikkaukset ovat useimmiten indigaattori siitä, onko videolla paitsi onnistuttu herättämään mielenkiinto, myös onko onnistuttu ohjaamaan katsoja tekemään halutun toimenpiteen. Jos katsoja on klikannut videosi linkkiä, hän on ainakin jossain määrin kiinnostunut asiastasi ja hakee siitä lisätietoa. Tätä voidaan boostata maksetussa mainonnassa myös erilaisilla call-to-action-painikkeilla.

Pelkkiä klikkauksia ei kuitenkaan kannata jäädä tuijottamaan, vaan voidaan edelleen seurata sitä, moniko sivuille linkin kautta päätynyt lähettää yhteydenottopyynnön tai konvertoitunut muulla halutulla tavalla. Näin voidaan havaita pullonkauloja, esimerkiksi onko vikaa mainoksessa, laskeutumissivussa tai komentokehotteessa.

Klikkauksilla voidaan tarkoittaa myös sitä, kuinka usein videota itsessään on klikattu, onko siitä tykätty tai muuta vastaavaa.

Klikkauksia seuratessa on hyvä arvioida myös pieni ”virhemarginaali” vahinkoklikkauksille, joita erityisesti mobiililaittella selattaessa välillä tulee sellaisiltakin, joita sisältö ei varsinaisesti kiinnosta.

Kohderyhmä

Kuten kaikessa somemarkkinoinnissa, myöskään videoissa suuri määrä yleisöä ei ole aina osoitus markkinoinnin toimivuudesta. Olennaista on, että video tavoittaa juuri oikean kohderyhmän, jolloin voidaan sisältökin optimoida sellaiseksi, joka puhuttelee tätä haluttua segmenttiä. Esimerkiksi yrityspäättäjien vakuuttamiseen suunnattu video ei puhuttele teini-ikäisiä, tai toisinpäin.

Eri kohderyhmät tavoittaa eri kanavista. Esimerkiksi nuoret suosivat Instagramia ja TikTokia, Facebookin kävijäkunta on hieman vanhempaa ja LinkedInissä viestitään työelämään liittyvistä asioista. Näissä kaikissa kanavissa videot ovat tehokas keino tavoittaa kohderyhmä.

Videon sisältöön on vaikutusta sillä, minkä tasoista kohderyhmää tavoitellaan. Jos videomarkkinoinnin tavoitteena on prospektoida täysin kylmiä kontakteja, on ensisijainen tavoite saada huomio kiinnittymään videoon ja tuotteeseen. Kun markkinointi taas on kohdistettu esimerkiksi uudelleenmarkkinointina jo tuotteen tuntevalle taholle, jonka ostopäätöstä tahdotaan helpottaa, voi sisältö olla jo yksityiskohtaisempaa ja tuoda esiin referenssejä.

Sitoutuminen

Sitoutuminen videoihin tarkoittaa esimerkiksi sitä, että videon katsoja tykkää, kommentoi tai jakaa julkaisua. Sitoutuminen on signaali siitä, että katsoja on saanut videosta jotain. Hänen tekemänsä toimenpide johtaa siihen, että video näkyy helpommin myös hänen seuraajilleen, jolloin se lähtee leviämään. Tällä tavoin syntyvät viraali-ilmiöksi nousevat videot.

Useimmissa kanavissa algoritmit suosivat erityisesti kommentteja. Kannattaakin olla aktiivinen myös julkaisun jälkeen, vastata kommentteihin ja ylläpitää keskustelua. Algoritmit suosivat myös sitä, että sisältö alkaa kerätä sitoutumista nopeasti julkaisunsa jälkeen. Puoli tuntia julkaisun jälkeen tullut kommentti on tässä mielessä arvokkaampi, kuin kymmenen tuntia myöhemmin tullut. Tästä syystä julkaisuajan optimointi ja esimerkiksi oman henkilöstön kannustaminen tykkäämiseen voivat auttaa. 

Katselukerrat & tavoittavuus

Lopuksi päästään siihen, mistä kaikki alkoi, eli katselukertoihin. Myös katselukerrat ovat olennaista dataa, mutta eivät yksistään kerro paljoa. Jos katselukertoja ei tule lainkaan tai tulee hyvin vähän, on jotain tehty väärin. Niitä on myös saatava ennen, kuin muuta dataa päästään analysoimaan ja hyödyntämään.

Kaikki katselukerrat eivät ole yhtä arvokkaita, ja nykyisin kannustetaankin seuraamaan ennemmin tavoittavuutta. Tavoittavuus tarkoittaa sitä, moniko erillinen katsoja on videosi nähnyt, ja näin ollen antaa monessa mielessä relevantimpaa tietoa kuin näyttökerrat, joihin lasketaan myös ne videotasi vain vilaukselta nähneet katsojat.

Kiinnostuitko videoiden hyödyntämisestä somessa?

Olemme tuottaneet yhdessä Sitekickin kanssa maksuttoman Kehitä videomainontaasi somessa -webinaarisarjan, jonka voit tilata sähköpostiisi maksutta täältä.

Tutustu myös Heimon somefilmi-videokokonaisuuksiin ja somemainonnan palveluun, kun kaipaat ensikäden apua videoilla menestymiseen somen monikanavaisessa maailmassa!

Lisää tekstejä somemarkkinoinnista

Videomarkkinointi somessa voi tuoda oikein tehtynä hyviä tuloksia.
Lue lisää
Sisältömarkkinointi: Suunnittele jatkuvat sisällöt näiden kolmen vaiheen kautta
Lue lisää
xr:d:DAFs_4jFmos:45,j:8857877466473921661,t:24032615
Lue lisää