Markkinoitko jo videoilla? Jos et, aloita nyt!


Videot ovat tehokas tapa viestiä – niiden tehokkuus perustuu visuaalisen sisällön huomattavasti helpompaan prosessointiin. Katsojan huomio saadaan kiinnitettyä paremmin ja liikkuva kuvaa on mielekkäämpää seurata. Videoiden levittämisessä on kuitenkin syytä ottaa alusta huomioon. Esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa toimivat parhaiten alle minuutin mittaiset videot, kun taas yli minuutin mittaiset toimivat paremmin esimerkiksi YouTubessa tai yrityksen verkkosivuilla.

2000-luvun alun ja loppupuoliskon verkkosivut koostuivat pääsääntöisesti tekstisisällöistä. Liikkuessa ajassa eteenpäin 2010-luvun alkuun tekstisisällön määrä alkoi vähentyä ja kuvien kulutus lisääntyi. Teknologian kehittyessä ja videotrendin iskostuessa kaikenikäisiin ihmisiin trendi on sittemmin saavuttanut sen pisteen, että videot ovat saavuttaneet tekstisisällön ja kuvien suosion – videot ovat tulleet jäädäkseen ja niiden kulutussuosio jatkaa kasvuaan. Cisco Systemsin ennusteen mukaan 82 % kaikesta verkkoliikenteestä tulee olemaan videoita vuoteen 2020 mennessä.

Wyzowlin (2019) teettämän tutkimuksen mukaan ilmeni, että vuonna 2017 yrityksistä 63 % hyödynsi videota markkinoinnissaan. Vuoden 2018 alkuun mennessä lukema nousi 81 prosenttiin ja vuoden 2019 aikana määrä kasvoi 87 prosenttiin. Tuloksista ilmeni myös, että 99 % markkinoijista, jotka hyödyntävät videoita osana markkinointia jo nyt aikovat myöskin jatkaa niiden hyödyntämistä tulevaisuudessa ja lisätä kulutusta.

Videoita ei pelkästään käytetä enemmän, vaan niitä halutaan myös hyödyntää yhä paremmin, jotta vaikuttavuus olisi suurempaa. Kilpailun kasvaessa videon sisällöllä on yhä suurempi merkitys ja siksi videotuotantoon on syytä panostaa. Jokainen pystyy tuottamaan jonkinlaisen videon itse – vaikkapa kamerakännykkää käyttäen. Tällaiset videot toimivatkin hyvin tietyissä tilanteissa, mutta eivät yritysmaailmassa. Yleensä yritykset ostavat videon siksi, että saisivat siitä lisäarvoa, eivätkä pelkkää videota. Hyvin suunniteltu, käsikirjoitettu ja laadukkaasti tuotetulla videolla on taatusti positiivinen vaikutus yrityksesi myynti- ja markkinointipuoleen: ennen kaikkea bränditietoisuus ja luottamus kasvaa sekä videolla jaettava informaatio välittyy tehokkaammin.

Videossa on hyvä ROI (pääoman tuottoaste, return on investment). Yrityspäättäjänä video olisi hyvä ajatella sijoituksena – rahallinen panos todennäköisesti tuottaa lisää myyntiä.

Oletko ajatellut hyödyntää videotuotantoa yrityksessäsi? Soita meille, istutaan alas ja jutustellaan lisää. Löydetään just teille paras tapa hyödyntää videoskeneä teidän bisneksessä! Voit jättää meille ajatuksiasi myös oheisen tarjouspyyntölomakkeen kautta.

Videomarkkinointi somessa voi tuoda oikein tehtynä hyviä tuloksia.
Lue lisää
Sisältömarkkinointi: Suunnittele jatkuvat sisällöt näiden kolmen vaiheen kautta
Lue lisää
xr:d:DAFs_4jFmos:45,j:8857877466473921661,t:24032615
Lue lisää