Videomarkkinointi tuottamaan: Menestyksekkään videokampanjan check-list

Videomarkkinointi somessa voi tuoda oikein tehtynä hyviä tuloksia.

Videomarkkinointi taipuu moneen, ja tuo oikein tehtynä mitattavia ja liiketoiminnan kannalta relevantteja ja tavoiteltuja tuloksia: Liidejä, uusia asiakkaita, palaavia asiakkaita, työhakemuksia, uutiskirjeen tilauksia, seuraajia, tunnettuutta tai mitä ikinä tavoitteletkaan kampanjallasi.

Aivan yksinkertaista haluttuihin tuloksiin pääseminen ei kuitenkaan aina ole, vaan onnistumiseen vaikuttaa moni asia, kuten oikean kohderyhmän löytäminen, riittävä budjetti, osuva mainosviesti ja sitä tukeva videosisältö ja tietysti myös se, että asetetut tavoitteet ovat realistisia.

Tässä artikkelissa tarjoamme viiden kohdan check-listin, jonka avulla pääset liikkeelle menestyvässä ja tuloksekkaassa videomarkkinoinnissa. Tekstissä keskitytään maksettuun videomarkkinointiin ja mainontaan somessa ja muissa digitaalisissa kanavissa.

Artikkelissa käsitellään:

  1. Realististen tavoitteiden asettaminen
  2. Oikean kohderyhmän määrittäminen
  3. Kanavat, budjetti, aikataulu, uudelleenmarkkinointi
  4. Mainosviesti ja vaikuttava videosisältö
  5. Kampanjan seuranta ja optimointi

1. Aseta tavoitteet realistisesti

Videomarkkinoinnin, kuten minkä tahansa muunkin markkinointikampanjan suunnittelu lähtee liikkeelle tavoitteiden määrittämisestä.

Mitä markkinoinnilla halutaan saavuttaa: Liidejä, verkkokauppatilauksia, työhakemuksia, tunnettuutta, vierailuja kivijalkaliikkeessä? On tärkeää, että tavoitteet ovat liiketoiminnallesi aidosti relevantteja ja niitä myös mitataan, jotta sijoitetulle rahalle saadaan myös vastinetta.

On hyvä myös muistaa uhrata hetki sen pohtimiselle, onko jotain sekundaarisia tavoitteita, jotka eivät suoraan liity kampanjan päätavoitteeseen, mutta ovat silti yritykselle hyödyllisiä. Esimerkiksi jokainen tai edes joka toinen videomarkkinointia nähnyt ei välttämättä tee heti tilausta, mutta saattaa mainoksen ansiosta kiinnostua tuotteestasi hyvinkin paljon ja ainakin tietää sellaisen olevan olemassa.

Tavoiteasetannassa on syytä muistaa realismi. Videomarkkinointi, kuten mikään muukaan markkinoinnin muoto ei pysty ihmeisiin, niin erinomaisesti kuin se parhaimmillaan toimii.

Älä oleta, että saat välttämättä suoria tilauksia esimerkiksi kalliille B2B-palvelulle yhden mainoskampanjan avulla, vaan tavoittele ennemmin vaikka mielenkiinnon herättämistä ja sitä kautta liidejä, joille voit lähteä myymään tuotettasi. Pidemmissä myyntiprosesseissa kannattaa miettiä myös retargeting-mainonnan hyödyntämistä. Siitä lisää kappaleessa numero 3!

Videomarkkinoinnissa retargeting-mainonta on usein toimiva keino.
Videomarkkinoinnissa retargeting-mainonta on usein toimiva keino.

2. Määritä, kenelle videomarkkinointia teet

Seuraavaksi vuorossa on videomarkkinoinnin kohderyhmän määrittäminen, eli siis se, keiden haluat mainoksiasi näkevän.

Somessa ja muissa digitaalisissa kanavissa on mahdollista kohdentaa mainontaa hyvinkin tarkasti halutulle yleisölle, joka on merkittävä etu suhteessa perinteisempiin mainoskanaviin. Näin mainoseurojasi ei mene hukkaan.

Kohdennusta voi tehdä eri kanavissa hyvinkin mielenkiintoisilla määrityksillä: perinteisesti iän, maantieteellisen sijainnin ja sukupuolen mukaan, mutta myös esimerkiksi ammattinimikkeen, harrastusten, perhetilanteen tai kiinnostuksen kohteiden mukaan. YouTube-mainontaa voi kohdentaa esimerkiksi tiettyjen palveluiden ostamista pohtiville ihmisille ja LinkedIn-mainontaa tietyn kokoisten yritysten, tietyn toimialan tai jopa tiettyjen (riittävän suurten) yritysten työntekijöille.

Kohdentamisen riskinä on kuitenkin, että tulet epähuomiossa rajanneeksi hyvinkin potentiaalisen ostajakohderyhmän kokonaan markkinoinnin ulkopuolelle. Kohderyhmän määrittäminen ja kohdennus niin teknisesti kuin viestillisestikin kannattaa siis tehdä huolella harkiten.

Kohderyhmää ei myöskään saa rajata liian suppeaksi, muuten on vaara, että mainonta ei lähde käyntiin ollenkaan tai ainakaan toimi optimaalisesti.  Esimerkiksi Meta-mainonnan algoritmi oppii myös itse mainonnan edetessä ja optimoi mainosten näyttämistä sen perusteella. Ei kannatakaan tehdä kohdennusta ainakaan näissä kanavissa liian tarkasti itse, vaan antaa tekoälyn tehdä tehtävänsä.

Tässä korostuu se, että tavoite on määritetty oikein, jotta algoritmi osaa optimoida mainontaa haluttujen toimintojen perusteella. Tavoitteen toteutumisia on myös kerrytettävä riittävän iso otanta, jotta mainos pääsee oppimisvaiheesta eteenpäin. 

3. Mitä, missä, milloin ja millä rahalla?

Niin, ne tavoitteet on hyvä asettaa myös teknisesti. Eri mainoskanaviin voidaan asettaa omat tavoitteet myös eri verkkosivuilla tapahtuville toiminnoille, kuten tietylle sivulle siirtymisille, tietyn painikkeen klikkauksille tai vastaaville, mutta tämä vaatii vähän teknistä osaamista. Videomarkkinoinnin menestyksen mittaamiseksi tärkeitä toimintoja on kuitenkin siitä huolimatta hyvä saada mitattua, ettei mainosbudjetti pala hukkaan.

Mainoskanavan valintaan vaikuttaa ennen kaikkea yleisö, jota tavoitellaan. Esimerkiksi eri somekanavien käyttäjäkunnissa on eroja, onkin hyvä perehtyä siihen, missä oma kohdeyleisösi viettää aikaa. Esimerkiksi yrityspäättäjiä kannattaa lähteä kosiskelemaan LinkedInissä, kuluttajia ja nuorempaa kohderyhmää Instagramin tai TikTokin kautta.

Ajoitus

Kohderyhmä vaikuttaa omalta osaltaan myös kampanjan optimaaliseen ajoitukseen: Kesälomakausi ei ole välttämättä optimaalista aikaa isoille satsauksille B2B-mainoinnassa, mutta toisaalta tällöin kilpailu on vähäisempää, ja huutokauppahinnoitteluun perustuvissa mainoskanavissa voi saada pienemmällä rahalla isot määrät näyttöjä mainokselle.

Kanavasta riippumatta aikataulussa on hyvä ennakoida. Kampanjan valmistelu on syytä aloittaa ajoissa ja varata sille myös riittävä aika pyöriä: Esimerkiksi viikko ennen tapahtumaa käynnistettävällä kampanjalla ei saada kummoisiakaan tuloksia syystä, että:

1. Mainonta ei ehdi pyöriä riittävän kauaa eikä näin optimoitua
2. Kanavat käyvät mainokset läpi, ennen kuin niitä aletaan esittää. Tämä voi viedä joskus pitkäänkin, kannattaa siis huomioida myös tarkastusaika, jos mainonnan käynnistäminen on tärkeää juuri tietyllä hetkellä.

Budjetti

Videomarkkinointia voi tehdä tietysti myös orgaanisesti, mutta kun tässä tekstissä käsittelemme mainontaa, on syytä puhua myös mainosbudjetista. Metan kanavissa ja YouTubessa (eli Googlessa) mainonnan saa käyntiin pienelläkin rahalla, mutta suositus on käyttää vähintään 10 euron päiväbudjettia. LinkedInissä mainontaa ei edes saa aloitettua alle 10 eurolla päivässä, TikTok-mainonnassa minimibudjetti on kampanjatasolla 50 dollaria päivässä ja näiden alla olevilla mainosjoukoilla kullakin 20 dollaria päivässä.

Retargeting

Yksi digikanavien eduista on retargeting-mainonta, eli uudelleenmarkkinointi, jossa kohdistat mainontaasi ihmisille, jotka ovat olleet vuorovaikutuksessa sisältösi kanssa aiemmin, käyneet sivuillasi tai tehneet tietyn toiminnon sivuilla. Tästä syystä näet monesti automainoksia, jos olet surffaillut autoliikkeen sivuilla ja sitä rataa.

Retargetingilla voidaan esimerkiksi kohdentaa mainontaa asiakkaalle, jonka verkkokauppatilaus jo jäänyt ostoskoriin, mutta sen varaan voidaan myös rakentaa pidempää videomarkkinointistrategiaa, jossa herätetään ensin mielenkiinto, sitten toisella mainoksella annetaan lisätietoa ja kolmannella haetaan konversiota. Mahdollisuuksia on paljon!

4. Hyvän mainosviestin ympärille rakentuu useampikin video

Aiemmat vinkit toimivat myös kuvilla tai muilla formaateilla tapahtuvassa mainonnassa, mutta sitten päästään siihen osioon, missä nimenomaan videomarkkinointi astuu esiin, eli mainoksen viestiin ja sisältöön, eli siihen osioon, mitä potentiaalinen asiakkaasi mainoksesta näkee.

Aivan aluksi: Mieti, mitä haluat sanoa, eli mikä on se mainoksesi viesti. Viestin on oltava riittävän terävä ja selkeä, jotta mainonta voi olla tehokasta. Se voi olla esimerkiksi tuotteesi merkittävin etu tai lisäarvo, yrityksesi erityispiirre työnantajana, jokin tärkeä brändillinen tekijä tai tarttuminen johonkin ajankohtaiseen teemaan ja sen sitominen tuotteeseesi, palveluusi tai yritykseesi.

Kun tiedät, mitä haluat sanoa, mietitään miten sanot sen. Nykypäivän mainonnassa on lupa olla nokkela ja kekseliäs, hyödyntää huumoria ja vedota tunteisiin, kunhan huolehdit mainonnan etiikasta ja todenmukaisuudesta. Ota mukaan ideointiin henkilökuntaasi, hyödynnä ammattilaisten luovaa osaamista ja mieti sitä kautta mainonnalle luovaa sisältöä. Kannattaa myös katsella videoita tai vaikka leffoja, niistäkin voi saada ideoita! 

Muista kuitenkin myös mainoksen sisällöissä kohderyhmä, jota puhuttelet: et tee mainoksia itsellesi vaan potentiaalisia asiakkaitasi kiinnostavaksi. Samaistu, millaisia ongelmia tai haasteita näillä arjessaan on ja pyri tarttumaan niihin ja sitä kiinnittämään huomio. Tämän jälkeen voit kertoa, miten pystyt tätä auttamaan. Kaikkein parhaisiin tuloksiin päästään, kun mainokset tehdään juuri kyseistä kampanjaa ajatellen ja rakennetaan sen viestin varaan. Yleisluontoisempia mainosvideoita tai brändivideoita voidaan pyörittää esimerkiksi bränditunnettuuden kasvattamiseksi, mutta konversioon ne eivät välttämättä johda kovinkaan tehokkaasti.

Videosisällön trendinä on 2020-luvulla nopeus. Rakenna siis videon alkuun heti jokin huomiota herättävä koukku, mene suoraan asiaan ja ole selkeä. Videot on syytä myös tekstittää, koska iso osa videosisällöstä kulutetaan mobiililaitteilla tai muuten ilman ääniä.

Huomioi videoissa myös julkaisukanava: pyri rakentamaan videosta sellainen, että se ei näytä mainokselta vaan sulautuu kanavan muuhun video sisältöön. Tarjoa vinkkejä, viihdettä tai muuta lisäarvoa, sisältö on tärkeämpää kuin esimerkiksi kuvanlaatu.

Samaan kampanjaan kannattaa rakentaa useampia eri videoita, tekstisisältöjä ja niiden yhdistelmiä, joista mainoskanava kerää dataa ja suosii sitten parhaiten toimivia variaatioita. Lisäksi esimerkiksi Metasta löytyy dynaaminen mainosmuoto, jossa voit syöttää yhteen mainokseen useamman eri visuaalisen sisällön, otsikon ja tekstisisällön ja mainonta pyörittää automaattisesti eri yhdistelmiä, kerää niiden toimivuudesta dataa ja suosii parhaita yhdistelmiä.

5. Panosta siihen, mikä toimii

Aivan kaikkea automatiikka ei kuitenkaan tee, vaan videomarkkinoinnin toimivuutta pitää tietenkin myös seurata itse ja tehdä tarvittaessa toimenpiteitä sen tehostamiseksi. Pidä kiinni aiemmin määritetyistä relevanteista mittareista ja sekundaarisista mittareista, vertaile eri sisältöä ja eri kanavia ja tee muutoksia budjettiin, aikatauluihin ja painotuksiin sen mukaan, minkä havaitset toimivan.

Jos tuloksia ei tule, mieti, ovatko tavoitteet realistisia, vai onko vika kohdennuksessa, mainossisällöissä tai ehkä jopa kanavassa. Useimmiten digi- ja videomarkkinoinnissa testaaminen on avain menestykseen. Kun löydät toimivan kaavan, voit toistaa sitä lähes loputtomiin.

Opi lisää videomarkkinoinnista somessa webinaarisarjan avulla:

Tuotimme yhdessä Sitekick Oy:n kanssa maksuttoman Kehitä videomainontaasi somessa -webinaarisarjan, jossa pureudutaan somemainonnan ja videoiden pyhään liittoon niin myynnin kasvattamisessa kuin rekrymarkkinoinnissakin.

Lue lisää videomarkkinoinnista:

Sisältömarkkinointi: Suunnittele jatkuvat sisällöt näiden kolmen vaiheen kautta
Lue lisää
xr:d:DAFs_4jFmos:45,j:8857877466473921661,t:24032615
Lue lisää
B2B-markkinointi orgaanisessa somessa
Lue lisää