Miten videon hinta määräytyy?

Artikkeli julkaistu ensimmäisen kerran 5.2.2020. Päivitetty 29.11.2021.

Videon hinta ja se, miten se rakentuu, ovat kysymyksiä, joihin on tarpeen vastata päivittäin videoita tekevässä yrityksessä työskennellessä.

Videotuotantoala on palveluala, jossa asiakas maksaa tuottajan erityisosaamisesta, ammattitason kalustosta ja palvelun tuottamiseen käytetystä ajasta. Videotuotanto eroaa monista palveluista, esimerkiksi vaikka hierontapalvelusta sillä, että asiakas saa käyttöönsä konkreettisena lopputuotoksena videon. Periaatteessa myydään siis pavelua, joka johtaa tuoteeseen.

Eri videotuotantoyrityksillä on hyvin eritasoisesti tuotteistettuja palvelupaketteja, mutta nyrkkisääntö on, että videon hinta perustuu käytettyyn aikaan, sekä asiakkaan lopputuotteesta saamaan arvoon. Videotuotannolle on määritelty tuntihinta, joka perustuu yrityksen tarjoamaan laatuun, osaamiseen ja tehokkuuteen.

Kuten muussakin liiketoiminnassa: Hinta koostuu tuotannon kuluista (esim. matkat), tuotantohenkilöstön palkasta ja yrityksen itse määrittämästä katteesta.

Harva videotuotantoyritys ilmoittaa asiakkaalle tarjouksessa tuntihintaa, vaan on laskettu ennakkoon kuinka paljon aikaa ja vaivaa video tulee vaatimaan ja muodostettu tarjous sen pohjalta. Usein tarjoukseen on myös avattu mahdolliset lisäpalvelut, eli mitä esimerkiksi ylimääräinen muutoskierros tai kuvauspäivä maksaa.

Videotuotantoprosessi etenee vaiheittain:

  1. Käsikirjoitus ja suunnittelu sisältää suunnittelun asiakkaan kanssa, käsikirjoitustyön ja kirjoituksen hiomisen, kunnes se on valmis toteutettavaksi. Tuotannon laajuudesta ja tuottajayrityksestä riippuen voidaan tehdä myös kuvakäsikirjoitukset ja moodboardit. Lisäksi siihen kuuluvat kuvauspaikan ja näyttelijöiden, sekä kuvaustiimin valmistelu.

    Tarinalliset ja tunnelmalliset brändi- ja yritysvideot vaativat yleensä enemmän suunnittelua, ideoiden pallottelua ja jumppaamista, jolloin käsikirjoitusvaihe on työläämpi. Jos sen sijaan tehdään esimerkiksi haastattelupohjaisia asiakas- tai työntekijätarinoita, kuluu suunnitteluun huomattavasti vähemmän työtunteja.

  2. Itse videon kuvaus kuuluu (luonnollisesti) tuotantoprosessiin. Ammattimaisesti toteutettu kuvaus vaatii laadukkaan kaluston, valaistuksen ja puhetta sisältävissä videoissa myös äänityksen. Lisäkustannuksia tulee, jos videon tuottava yritys järjestää myös kuvauspaikan ja näyttelijät.

    Hintaan vaikuttaa kauanko kuvauksiin kuluu aikaa, eli kuvattavan materiaalin määrä. Myös useammista kuvauspaikoista tulee lisäkustannuksia, kun siirtymiin menee aikaa, ja kuvauskalusto pitää pystyttää ja purkaa aina uudelleen. Joissain tilanteissa onkin kannattavampaa ostaa valmista stock-videomateriaalia internetin videopankeista. Tällaisen käytöstä sovitaan aina ennakkoon yhdessä asiakkaan kanssa, ja avataan kustannusten määrä.

  3. Kuvauksen jälkeen alkaa se työläin vaihe, jossa video konkreettisesti tehdään. Jälkikäsittelyyn saisi uppoamaan loputtomasti tunteja, mutta onneksi koko videon hinta on määritelty jo ennen tuotannon aloitusta tarjouksessa. On editoijasta kiinni, että videotuotanto pysyy taloudellisesti kannattavana myös tuottajayritykselle. Esimerkiksi Heimo Filmsillä videon hintaan sisältyy kaksi muutoskierrosta, joiden aikana video hiotaan asiakkaan toiveiden mukaisesti valmiiksi.

Usein videon hinnan kuvitellaan muodostuvan siitä, miten pitkä video on. Tämä ei kuitenkaan useimmiten ole totta, vaan monesti lyhyemmän videon tekeminen on itse asiassa haastavampaa, kuin pidemmän, kun olennainen pitää pystyä tiivistämään lyhyempään pätkään.

Ammattimaisen toimijan kanssa toimiessa videon hinta selviää kokonaisuudessaan tarjousvaiheessa, ja mahdolliset erityistoiveista koituvat lisäkustannukset viimeistään suunnittelupalavereissa.

Heimo Films on panostanut ostamisen helppouteen myös hinnoittelussa, ja olemmekin koostaneet verkkokauppaan tuotekokonaisuuksia, joista selviää esimerkiksi hinta, toteutuksen sisältö ja videon käyttötarkoitus. Käytä ihmeessä kauppaamme vaikka budjetoinnin apuna aivan vapaasti, näin olemme kuulleet muidenkin tekevän!

Apua videotuotannon suunnitteluun ja budjetointiin?

Tarjoamme loppuvuoden ajan maksuttomia konsultointi-tyyppisiä sparraustapaamisia videotuotannosta kiinnostuneille yrityspäättäjille. Varaa aika täältä: https://heimofilms.fi/varaa-ilmainen-videotuotantokonsultaatio/

Hanki videot yritykselle musitilistan vinkkien avulla.
Lue lisää
Videomarkkinointi somessa voi tuoda oikein tehtynä hyviä tuloksia.
Lue lisää
Sisältömarkkinointi: Suunnittele jatkuvat sisällöt näiden kolmen vaiheen kautta
Lue lisää