”Pitäkää kädet & jalat laitteen sisäpuolella” – Heimon neljäs vuosi oli vuoristorata vailla vertaa

”Pitäkää kädet ja jalat laitteen sisäpuolella”

Yllä oleva lausahdus on varmasti tuttu ainakin elokuvista, kun huvipuistolaite lähtee liikenteeseen. Onko sitä oikeasti missään käytetty, siitä ei allekirjoittaneella ole tietoa, mutta Heimon viime vuotta lausahdus kuitenkin kuvailee aika hyvin, ja nyt onkin oikein hyvä hetki kertoa pieni tarina.

LUKU 1: Kova porukka, kovat tavoitteet

Olipa kerran Heimo, jolla vuoden 2022 hyvin sujuneen loppupuoliskon jäljiltä oli paljon työtä tehtävänä ja omassa tiimissäänkin jälleen uusi vahvistus. Kokonaisuudessaanhan edellinen vuosi painui ikävästi pakkasen puolelle, ja tämän takia halu parempiin tuloksiin oli kova. Tämä Heimo päättikin yhdessä lähteä taklaamaan uutta alkanutta vuotta kovin tavoittein. Voisi kuvitella, että kovat tavoitteet, kova into toteuttaa niitä ja kova porukka veisi Heimon kohti tavoiteltua menestystään alkavana vuonna. Edellytykset se toki luo, muttei se lupaa silti mitään.

Heimo huomasi ilokseen heti alkuvuodesta, että sen kumppanit olivat kovinkin halukkaita joko aloittamaan tai jatkamaan yhteistyötään Heimon kanssa, ja tämä loi lisää intoa alkaneesta vuodesta. Tämä osoittautui kuitenkin aavistuksen ennenaikaiseksi iloksi, sillä alkuvuoden aikana aivan maaliskuun loppua lukuun ottamatta Heimon myyntitiimi ei onnistunut tavoitteitaan saavuttamaan, vaikka miten yritti. Vaikka haasteita oli, sai myyntitiimi luotua kuitenkin nousujohteisen alkuvuoden. Töitä alkuvuodesta myös muilla heimolaisilla onneksi riitti, mutta nekin alkoivat ensimmäisen neljänneksen loppua kohden jo hiukan vähentyä, koska uusia projekteja ei työpöydälle samalla tahdilla saatu. Työt tehtiin joka tapauksessa hyvin, ja koko Heimon aktiivisuus auttoi lopulta tekemään alkuvuodesta ihan kohtuullisen suorituksen kautta kentän. Erityisesti alkuvuonna kunnostautuivat Kuukauden Päälliköt Piia, Rasmus ja Jyri. 

Heimo kävi myös paljon hyvää sisäistä keskustelua ja kehitystä sekä yhteisen työarjen, että prosessien parantamiseksi. Ensimmäisellä neljänneksellä Heimon hallitus vietti viikonlopun yli kestäneet strategiapäivät, jossa nuijittiin yritykselle uusi visio strategiakaudelle 2025, nimitettiin allekirjoittanut toimitusjohtajaksi ja hahmoteltiin yrityksen tulevaisuutta. Lisäksi Heimo otti strategisen työnsä tueksi käyttöön uuden työskentelymallin, OKR-mallin. Uuden mallin avulla heimolaiset pyrkivät saamaan ison kuvan näkymään päivittäisessä tekemisessään ja tuomaan jokaisen heimolaisen panoksen merkityksen näkyville.

Vuosi 2023 alkoi vaatia heimolaisilta heti alussa, ja heimolaiset kestivät.

 

LUKU 2: Lumi sulaa, sulaako Heimo?

Kevään edetessä heimolaiset pääsivät nauttimaan päivä päivältä pidemmästä valoisasta ajasta, ja aiempiin keväisiin peilaten edessä olisivat Heimon liiketoiminnassakin valoisammat ajat. Alkuvuoden haasteista huolimatta töitä oli tehty ahkerasti, ja tämän uskottiin pian näkyvän positiivisesti. Huhtikuun ajan Heimon leiriä varjosti kuitenkin harmittavan suuri pilvi, sillä vaikka heimolaiset koittivat omalla aktiivisuudellaan ja hyvin tehdyllä työllään asiaa parantaa, ei maailmassa yleisesti mennyt kovinkaan hyvin ja alkanut vuosi oli monille muille(kin) heimoille ollut raskas ja vaikea. Tämän takia Heimon myyntitiimikin tapasi paljon potentiaalisia uusia asiakkaita, joiden yläpuolella leijui valtavan suuri kysymysmerkki siitä, että onko yksinkertaisesti mahdollista tehdä yhteistyötä, vaikka kuinka haluaisi. Myös tuotanto-heimolaiset yrittivät kovasti pusertaa projekteja maaliin, mutta yrityksistä huolimatta huolestuttavan moni projekti venyi ja jäi roikkumaan: monilla asiakkaillammekin oli selviytymismoodi päällä, eikä aikaa tuotantojen edistämiselle yksinkertaisesti ollut.

Huhtikuun aikana heimolaiset ymmärsivät, että nyt pelkkä toivominen ja haluaminen ei riitä, vaan on myös tehtävä jotain. Huoli oli niin heimolaisten kuukausittaisesta toimeentulosta kuin siitäkin, että Heimo voi yhdessä ylipäätään jatkaa. Heimolaiset reagoivat tilanteeseen luomalla eri skenaarioita ja laatimalla toimenpidesuunnitelma kunkin skenaarion varalle. Skenaarioiden toteutumistodennäköisyyksiä seurattiin tiheästi, ja tekemistä optimoitiin kussakin hetkessä tilanteen vaatimalla tavalla. Lähes kaikilla mittareilla huhtikuu oli Heimolle sanalla sanoen surkea.

Huhtikuun loppu oli sisäisesti myös vakavien keskustelujen aikaa. Heimolaiset joutuivat hyväksymään sen tosiasian, että mikäli tilanne ei parane, joudutaan Heimon toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi mahdollisesti tekemään lomautuksia. Aihe ei tietenkään ketään hymyilyttänyt, mutta tilanne antoi silti Heimolle voimaa puhaltaa entistä enemmän yhteen hiileen. Lopulta lomautusuhkaa päädyttiin pitämään yllä kesän yli aina elokuun loppuun saakka.

Haastavista asetelmista huolimatta ylpeyttä aiheutti, että perinteisestä Heimo-mökistä luovuttu, vaan perinteestä saatiin pidettyä kiinni, joskin hieman karsittuna ja soveltaen. Reissu oli varsin onnistunut, mikä toimi ehkä hyvänä osoituksena, että tärkeintä eivät ole hienot krumeluurit ja sisäfileet, vaan yhteinen aika hyvällä poppoolla.

Sitten Heimolla kääntyi kalenterin sivu toukokuulle. Tapahtuiko ihme, maksoiko kova työ lopulta itsensä takaisin, vai oliko kyse vain sattumasta? Tällaiset kysymykset varmasti pyörivät toukokuussa kaikkien heimolaisten päässä, kun tuntuikin yhtäkkiä, että koko maailma aukesi jälleen. Syy oli varmasti kaikissa kolmessa, eikä vähiten kovassa työssä. Heimo onnistui nimittäin rikkomaan toukokuussa kuukausittaisen myyntiennätyksensä  yli 20 000 eurolla, yltäen yli 80 000 euron kuukausimyyntiin. Kiitos kuuluu tottakai ahkerien ja sitkeiden heimolaisten lisäksi myös kumppaneille, jotka pystyivät ja uskalsivat jälleen. Myynnillistä ennätyskuukautta seurasi vielä historian toisiksi suurin myyntikuukausi, sekä suurin liikevaihdollinen kuukausi kesäkuu, ja aurinko paistoi heimolaisten kasvoille jälleen, kun lomakausi alkoi. 

Koko Heimo ansaitsee vuoden toiselta neljännekseltä ison selkääntaputuksen, sillä yhdessä Heimo tästä taas selvisi ja jokainen toi korvaamattoman panoksen tähän onnistumiseen. Paljon on tietenkin opittavaa ja jälleen Heimo pääsi kehittymään. Erityisesti tekemisen asennetta osoittivat Kuukauden Päälliköt William, Jani ja meikäläinen itse.

OKR-toiminta saatiin vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana käyttöön suurimmalle osalle heimolaisista, ja osittain jo valmiiksi olemassa olevien käytänteiden vuoksi OKR:t sujahtivat arkeen mukaan oikein hienosti. Myös kesälomakauden jälkeinen aika näytti jo kesäkuun lopulla oikein hienolta, joten sitä odotettiin jo innolla.

Toisella neljänneksellä Heimo oppi perusasioiden tärkeyden sekä sen, että yhdessä kun tehdään, niin vaikeistakin hetkistä selvitään.

 

OSA 2

 

LUKU 3: Kesälaitumilta kuralätäkköön

Auringon lämmittäessä elokuista Tamperetta alkoivat Heimonkin jäsenet pikkuhiljaa palata kesälaitumiltaan työn ääreen. Koko kesän oli Heimolla toki töitä tehty, mutta porrastaen. Heinäkuunkin aikana saatiin asiakkaiden projekteja hyvin edistettyä ja muutamia uusiakin aloitettua. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta (Meidän Jesse meni naimisiin elokuun lopulla!) kaikki heimolaiset olivat saapuneet kuun puoliväliin mennessä leirinuotion ääreen. Lisäksi Heimoon saatiin uusi vahvistus, kun Laura liittyi iloiseen joukkoon syksyn ajaksi tuotantoharjoittelijan roolissa.

Ennen kesälomia Heimossa oli annettu lupa odottaa alkavalta syksyltä hyvinkin positiivissävytteistä alkua. Projekteja oli aluillaan tuotannossa, ja myyntitiimillä oli paljon juttutuokioita jo olemassa olevien ja uusien mahdollisten asiakkaiden kanssa. Lisäksi aikaisempinakin vuosina syksy on lähtenyt viimeistään syys-lokakuussa piristymään loppuvuotta kohden. Elokuu etenikin suurin piirtein oletetun kaltaisesti, vaikkakin myynnissä tuloksellisesti hiukan odotettua verkkaammin (vaikkakin muilta osin todella aktiivisesti!) ja tuotantotiimillä vastaavasti aavistuksen oletettua reippaammin. Elo-syyskuun vaihteessa Heimo vietti yhteistä kick-off -päivää ja valmistautui innolla alkavaan loppuvuoteen saunalauttaillessa.

Syyskuussa päästiinkin pukemaan sitten kurasaappaat jalkaan, jottei jalat kastu. Keväällä vaikuttanut epävarmuus ja haasteet olivat palanneet varjostamaan niin Heimon, kuin asiakkaidenkin arkea. Tämä näkyi projektien venymisenä ja siinä, ettei elokuun monista alkaneista aihioista huolimatta uusia projekteja saatu kovin hyvällä onnistumisprosentilla alkuun. Epävarmuus loppuvuotta kohtaan ja epävarmuuden tuomat mahdolliset kiireet ja muuttujat vaikeuttivat luonnollisesti myös Heimon asiakkaiden mahdollisuuksia viedä käynnissä olevia projekteja maaliin tai aloittaa uusia. Heimo pyrki jälleen omalla aktiivisuudellaan asiaan vaikuttamaan, mutta viimeistään syyskuun aikana valkeni, että loppuvuodelle asetetut tavoitteet olivat olleet liian kovia.

Myös OKR-rintamalla oli haasteita, osittain siksi, että yksi lomakuukausi vei kolmanneksen aktiivisesta työajasta pois kolmannella neljänneksellä. OKR-tavoitteita ei oltu osattu suhteuttaa käytössä oleviin resursseihin ja täten monet tavoitteet jäivät saavuttamatta. Hankala syksyn alku näkyi myös heimolaisten välillä, kun paineet alkoivat purkautua joissain hetkissä hiukan epäedullisin tavoin mm. erilaisina konflikteina. Heimo on kuitenkin opetellut nämä asiat käsittelemään, ja keskustelun kautta tätäkin ilmaa päästiin puhdistamaan, ja kääntämään katseet kohti loppuvuotta.

Erityisen tunnustuksen Kuukauden Päälliköinä hyvästä tekemisen asenteesta saivat Jesse, Laura ja Veeti. 

LUKU 4: Onnistumisia, oppia ja oivalluksia

Vuoden loppua lähestyessä Heimo ymmärsi, miten suuri merkitys ennen kesää tapahtuneilla huikeilla onnistumisilla oli. Syksy oli taittunut monilla mittareilla odotettua kehnommin, ja loppuvuoden näkymissäkään ei edellisen vuoden tasolle liiketoiminnallisesti näyttänyt olevan asiaa.

Lokakuun mittaan Heimon leiriin alkoi kuitenkin kantautumaan tuntumaa siitä, että syksyä varjostanut epävarmuus voisikin alkaa hiukan helpottamaan. Esimerkiksi tuotantoja alettiin saamaan ihan eri tahtiin valmiiksi, ja lisäksi kuvauspäiviä oli todella kiitettävä määrä kalenterissa. Myös ihan Heimon suuntaankin osoitettiin kiinnostusta ja saatiin kyselyitä alkusyksyä paremmalla määrällä. Tällaiset asiat tietysti aina piristävät, ja nämäkin signaalit antoivat heimolaisiin puhtia, ja lopulta loppuvuoden liiketoiminta saikin aikaan nousujohteisen käyrän. Joulukuu oli hieno onnistuminen, sillä se oli liikevaihdollisesti Heimon paras laatuaan viimeiseen kolmeen vuoteen. Jälleen ahkera työ yhdessä haasteiden keskellä osoitti sen, että yhdessä selvitään monenlaisesta, kun pidetään toisistamme huoli ja ylläpidetään avointa keskustelukulttuuria. Kun ympäristö haastaa, on Heimon pidettävä tiiviisti yhtä!

Viimeisen neljänneksen lopulla oli jälleen taas aika kokoontua yhteen ja iloita niin menneen vuoden onnistumisista kuin haasteistakin. Kuluneena vuonna Heimo on nimittäin  ainakin oppinut ja aikuistunut valtavasti, kiitos ja kippis siis myös haasteille! Heimo vietti ensin oman ydinryhmänsä pikkujouluja ja vielä ennen joulun viettoon ryhtymistä juhlittiin yhdessä koko Heimon kesken, yhdessä 40 vieraan kanssa. Samalla juhlittiin myös Heimon 4v-synttäreitä!

Ennen vuoden vaihdetta Heimo sopi noin vuoden kokeilujakson jälkeen jatkavansa OKR-mallin käyttöä kasvunsa tukena kohti strategian tavoitteita. Heimon strategia jatkaa sellaisenaan vielä alkaneen vuoden 2024 ja vuoden aikana se uudistetaan seuraavaksi vuodeksi 2025. Vuoden viimeisellä neljänneksellä erityistä Heimomaisuutta osoittivat Kuukauden Päälliköt Veeti (syys- ja lokakuu peräjälkeen!), allekirjoittanut ja Jyri.

Välipäiviksi Heimo hiljeni palautumaan kuluneesta vuodesta ja keräämään energiat alkavan vuoden haasteisiin kukin tavoillaan ja tahoillaan nauttien.

EPILOGI

“Tervetuloa uudelleen” -voi kuulla korvissaan tai lukea kyltistä vuoristoradan viimeisillä metreillä. Tämä vuoristorata oli Heimolle ja varmasti jokaiselle heimolaiselle unohtumaton matka. Kulunut vuosi oli Heimolle ennen kaikkea opettavainen. Erityisen ylpeä Heimo saa olla resilienssistään turbulenssin keskellä, kyvystään huolehtia omasta ja jäsentensä hyvinvoinnista avointa keskustelukulttuuria vaalien, sekä kyvystään tehdä haasteista huolimatta jälleen paremmin kuin viime vuonna. Heimon vuosi päättyi lopulta edellistä vuotta korkeampaan liikevaihtoon, positiiviseen liiketulokseen ja moneen opittuun uuteen asiaan.

Vuosi 2024 merkitsee Heimolle juhlavuotta, sillä ensi joulukuussa Heimon mittariin tulee viisi vuotta! Loppuvuodesta onkin siis juhlan aihetta oikein urakalla. Tuleva vuosi tuo tullessaan myös muutoksia ja uusia asioita, joten nyt jos koskaan on hyvä hetki rakentaa tästä kaikkien aikojen vuosi!

Uusi vuosi, parempi Heimo!

–  Eetu Kamppuri, toimitusjohtaja

Veeti Marjamäestä tuli Heimo Filmsin uusi tuotantojohtaja.
Lue lisää
xr:d:DAFs_4jFmos:51,j:2727354517664336048,t:24041511
Lue lisää
Vastuullisuus-cover
Lue lisää