Vastuullisuus Heimossa vuonna 2023

Heimo Filmsin vastuullisuustoiminta otti vuoden 2023 aikana isoja askeleita kohti oikeaa suuntaa. Matka on vielä kesken, mutta hommat on laitettu hyvälle alulle.

Vastuullisuusraportointi julkisesti ja läpinäkyvästi on yksi osa Heimon vastuullisuussuunnitelmaa, joka julkaistiin keväällä, ja jota kevään ja kesän aikana vähitellen ajettiin sisään osaksi yrityksen arkea. 

Tässä blogitekstissä käymme läpi, mitä olemme vuoden 2023 aikana saaneet aikaan vastuullisuusteemojemme tiimoilta, ja missä jäi vielä työtä tehtäväksi.

Suunnitelma valmistui vasta keväällä, joten kaikkia mittareita ei ole seurattu aivan vuoden alusta asti.

Ekologinen vastuu

 • Heimon toimistolle rakennettiin jätteiden kierrätysjärjestelmä, ja koko henkilöstö on perehdytetty kierrätysohjeisiin. Keräämme keräyskartongit, metallit, muovit ja biojätteet omiin astioihinsa.
 • Ryhdyimme seuraamaan heimolaisten pyöräillen tai kävellen töihin kuljettuja kilometrejä toukokuusta alkaen. Toukokuusta alkaen heimolaiset hyötyliikkuivat vuoden aikana töihin yhteensä 2190 kilometrin verran. Verrattuna tavalliseen henkilöautoon, tällä säästettiin yhteensä 373,59 kg CO₂e-päästöjä. Lisäksi heimolaiset ovat suosineet kimppakyytejä, tehneet etätöitä, liikkuneet julkisilla liikennevälineillä ja sähköautolla. Nämä eivät näy säästölukemassa.
 • Taloudellista ajoa on korostettu: Heimon oman hybridiauton keskikulutusta saatiin tiputettua noin 0,4 litralla / 100 km verrattuna viime vuoden lukemaan. Vuoden 2023 lukema on
  5,35 l / 100 km.
 • Panostimme kalustohankinnoissa laatuun ja kestävyyteen, korjasimme ja huolsimme nykyistä elektroniikkaa. Käytöstä poistunut kalusto myytiin eteenpäin tai kierrätettiin asianmukaisesti elektroniikkakeräyksen kautta. 

Taloudellinen vastuu

 • Vuosi 2023 oli taloudellisesti Heimolle todella haastava, erityisesti alkuvuoden osalta. Reagoimalla ajoissa tilanteeseen ja tekemällä toimenpiteitä onnistuimme pelastamaan tilanteen siten, että emme tehneet irtisanomisia tai työntekijöiden lomautuksia, mm. sopeuttamalla yrittäjien työpanosta väliaikaisesti.

Sosiaalinen vastuu

 • Vuoden aikana Heimolaiset järjestivät yhteensä 11 yhteistä aktiviteetti-iltapäivää työajalla. Ainoastaan heinäkuussa aktiviteettia ei järjestetty kesälomien vuoksi.
 • Toteutimme työntekijätyytyväisyyskyselyn kahteen otteeseen.
 • Heimo tarjosi työpaikan yhteen TET-harjoittelujaksoon, sekä yhteen pidempään työharjoittelujaksoon.
 • Heimolaiset toimivat mentorina kolmelle nuorelle, tekivät yhteensä 10 vierailua kouluihin tai vastaaviin nuorten työllistymistä tukeviin tilaisuuksiin. Heimo lahjoitti myös yhden stipendin TAMK Proakatemialta valmistuneelle opiskelijalle.
 • Pidimme videotuotanto-workshopin Ammattiopisto Luovin opiskelijoille yhteistyössä Commun kanssa.
 • Mahdollistimme Gubbe-kummiyrityksenä Gubbe-ystävän vierailut yhdelle vanhukselle kesäkuun loppuun asti.

Yhteenvetona voitaneen todeta, että vastuullisuus ei tapahdu hetkessä, mutta yksittäisenkin ihmisen pienillä teoilla on iso merkitys kokonaisuuteen. Vähän kerrallaan saimme ajettua sisään uusia, kestävämpiä toimintatapoja omaan toimintaamme.

Kaikkiin tavoitteisiin ei kuitenkaan päästy. Emme esimerkiksi saaneet määritettyä toimintamme hiilijalanjälkeä vielä kuluvan vuoden aikana, jotta voisimme suunnitelmien mukaisesti alkaa kompensoida sitä erilaisin keinoin. Myös taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ratkeaa vasta loppumetreillä ja todennäköisesti vasta tilinpäätöksessä.

Heimon vastuullisuusteemoissa korostuu erityisesti sosiaalisen vastuun osuus, mikä on meille luontevaa. Vuoden 2024 osalta olemme erityisen kiinnostuneita erilaisista mahdollisuuksista osallistua yleishyödyllisiin pro bono -projekteihin, joiden avulla voimme luoda aitoa arvoa tuettavalle kohteelle.

Kiitos että luit raportin,

hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2024!

Jesse Eskelinen, markkinointipäällikkö
jesse@heimofilms.fi
+358 44 011 1735

Veeti Marjamäestä tuli Heimo Filmsin uusi tuotantojohtaja.
Lue lisää
xr:d:DAFs_4jFmos:51,j:2727354517664336048,t:24041511
Lue lisää
blogi_vuosikatsaus
Lue lisää