Vastuullisuus Heimossa – näin onnistuimme | Q1 ja Q2 2023

Vastuullisuus Heimossa H1 2023

Heimo Filmsille tehtiin keväällä päivitetty vastuullisuussuunnitelma, jota on otettu kevään ja kesän aikana vähitellen käyttöön yrityksen arjessa. 

Vastuullisuuteen kuuluu olennaisena osana määritettyjen toimenpiteiden säännöllinen mittaaminen sekä raportointi. Tässä blogitekstissä käymme läpi, mitä olemme vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana saaneet aikaan vastuullisuusteemojemme tiimoilta.

Suunnitelma valmistui vasta keväällä, joten kaikkia mittareita ei ole seurattu aivan vuoden alusta asti.

Ekologinen vastuu

 
 • Heimon toimistolle rakennettiin jätteiden kierrätysjärjestelmä, ja koko henkilöstö on perehdytetty kierrätysohjeisiin. Keräämme keräyskartongit, metallit, muovit ja biojätteet omiin astioihinsa.
 • Ryhdyimme seuraamaan heimolaisten pyöräillen tai kävellen töihin kuljettuja kilometrejä toukokuusta alkaen. Touko-heinäkuun aikana heimolaiset hyötyliikkuivat töihin yhteensä 1198,6 kilometrin verran. Verrattuna tavalliseen henkilöautoon, tällä säästettiin yhteensä 204,48 kg CO₂e-päästöjä. Lisäksi heimolaiset ovat suosineet kimppakyytejä, tehneet etätöitä, liikkuneet julkisilla liikennevälineillä ja sähköautolla. Nämä eivät näy säästölukemassa.
 • Taloudellista ajoa korostettu: Heimon oman hybridiauton keskikulutusta saatiin tiputettua yli 0,5 litralla / 100 km verrattuna viime vuoden lukemaan. Vuoden 2023 lukema on
  5,2 l / 100 km.
 • Isompia hankintoja ei ole tehty suunnitelman julkistamisen jälkeen, joten hankintojen kotimaisuusastetta ei ole saatu mitattua.

Taloudellinen vastuu

 • Alkuvuosi oli taloudellisesti Heimolle todella haastava. Reagoimme tilanteeseen, teimme toimenpiteitä ja onnistuimme touko-kesäkuun aikana kääntämään vuoden kumulatiivisen tuloksen positiiviseksi.
 • Tässä onnistuimme ilman irtisanomisia tai työntekijöiden lomautuksia mm. sopeuttamalla yrittäjien työpanosta väliaikaisesti.

Sosiaalinen vastuu

 • Alkuvuoden aikana järjestettiin yhteensä kuusi yhteistä aktiviteetti-iltapäivää työajalla. Ainoastaan heinäkuussa aktiviteettia ei järjestetty kesälomien vuoksi.
 • Toteutimme työntekijätyytyväisyyskyselyn. 
 • Heimolla suoritettiin yksi TET-harjoittelu.
 • Heimolaiset toimivat mentorina kahdelle nuorelle, tekivät yhteensä 6 vierailua kouluihin tai vastaaviin nuorten työllistymistä tukeviin tilaisuuksiin. Heimo lahjoitti myös yhden stipendin TAMK Proakatemialta valmistuneelle opiskelijalle.
 • Pidimme videotuotanto-workshopin Ammattiopisto Luovin opiskelijoille yhteistyössä Commun kanssa.
 • Mahdollistimme Gubbe-kummiyrityksenä Gubbe-ystävän vierailut yhdelle vanhukselle kesäkuun loppuun asti.

Yhteenvetona voitaneen todeta, että vastuullisuus ei tapahdu hetkessä, vaan vähän kerrallaan olemme saaneet ajettua sisään uusia, kestävämpiä toimintatapoja. Paljon tehtävää on vielä jäljellä, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään, mutta askeleita on otettu oikeaan suuntaan.

Samalla on myös huomattu, että olemme tehneet monia asioita jo aikaisemmin vastuullisesti, mutta näitä ei ole seurattu, mitattu tai kummemmin edes tiedostettu.

Katso vielä alta video Heimon ja Luovin opiskelijoiden yhteisestä workshop-päivästä!

 

 

Jesse Eskelinen, markkinointipäällikkö
jesse@heimofilms.fi
+358 44 011 1735

Veeti Marjamäestä tuli Heimo Filmsin uusi tuotantojohtaja.
Lue lisää
xr:d:DAFs_4jFmos:51,j:2727354517664336048,t:24041511
Lue lisää
blogi_vuosikatsaus
Lue lisää